home
Advertisement

Przetarg na budowę ul.Ponurego unieważniony

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej unieważnił przetarg na wykonanie zadania „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”. Wszystkie złożone oferty znacznie przewyższały środki zabezpieczone na ten cel. Zarząd zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego w.w inwestycji.…

Propozycja powiatu zakłada etapowanie realizacji inwestycji – I etap (realizowany w tym roku) objąłby odcinek do skrzyżowania ul. Ponurego z ul. 29 Czerwca (długość realizowanego odcinka uległaby skróceniu z 2,516 km do 1,600 km), II etap powiat miałby zrealizować ze środków własnych w kolejnych latach. Mieszkańcy ul. Ponurego od lat czekają na drogę z prawdziwego zdarzenia, gdy pod koniec maja ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, ludzie byli bardzo zadowoleni, że w końcu będą mieli drogę bez kamieni i kurzu. Niestety, ze względu na fakt, iż najniższa oferta jaka wpłynęła, w znacznym stopniu przewyższała kwotę (o 1,5 mln złotych) Zarząd Dróg Powiatowych jest zmuszony ponownie ogłosić przetarg, tym razem ze zmniejszonym zakresem prac.

– Najniższa oferta była na kwotę 7 mln. 81.416  zł. W naszym budżecie, mamy przeznaczone na ten cel 2 mln.800 tys. ze środków własnych i środków Miasta i Gminy Skarżysko. Drugą część tej kwoty mamy pozyskać z programu Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym, że ta kwota w znacznym stopniu przewyższa kwotę jaką mamy zabezpieczoną w budżecie będziemy zmuszeni ponownie ogłosić przetarg – mówiła podczas ostatniej sesji rady powiatu Anna Leżańska, członek zarządu.

– Zwróciliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego z  prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania pod  nazwą „Budowa ulicy Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” zakwalifikowanego do realizacji w 2017 r w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2109. Zmiana będzie polegać na skróceniu długości budowanego odcinka drogi z 2,5 kilometra do 1,6 km. Powyższe podyktowane jest brakiem środków na budowę całego odcinka, w związku z dużo większym niż planowaliśmy na etapie składnia wniosku aplikacyjnego zwrotem kosztów robót drogowych w 2017 roku – zaznacza Anna Leżańska. 

– Podczas otwarcia ofert okazało się, że zaoferowane ceny znacznie przewyższają kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną wynosiła 7 mln 81.416, 52 gr. i jest wyższa od kwoty przeznaczenie na realizację zadania o 1,5 mln. Pragniemy zaznaczyć, że budowa ul. Ponurego jest od dawna oczekiwaną przez lokalną społeczność inwestycją, dlatego wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców chcielibyśmy wykorzystać przyznaną dotację i wybudować w 2017 roku skrócony odcinek drogi, jako pierwszy etap. Pozostały odcinek (drugi etap) zobowiązujemy się zrealizować w latach następnych wyłącznie ze środków własnych. Naszym zdaniem zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania nie wpłynie na zmianę przyznanej liczby punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. Skróceniu ulegnie końcowy odcinek drogi od miejsca skrzyżowania z drogą gminną  ul. 29 Czerwca w gminie Bliżyn w kierunku wielopoziomowego skrzyżowania z drogą krajową S7 – podkreślała Anna Leżańska. – W tej chwili przetargi idą bardzo drogo, nie pamiętamy takiej sytuacji, ale nie tylko u nas tak jest, inne gminy, powiaty też borykają się z takimi problemami, część z nich rezygnuje z wykonania inwestycji, bo nikt nie spodziewał się takich wzrostów i nie zabezpieczał takich środków w budżecie. Jak tylko uzyskamy pozytywną odpowiedź, ogłosimy ponownie przetarg na ten ograniczony zakres prac na ulicy Ponurego – dodaje.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud