home

Zalew bez wody, pieniędzy na remont nie ma

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Mimo, że nie mieli przyrzeczenia promesy, w marcu władze gminy podjęły decyzję o spuszczeniu wody z zalewu. W tej chwili wody w zalewie praktycznie nie ma, ale jak mówi burmistrz obiecanych pieniędzy nie ma i nie wiadomo czy będą.…

Przypomnijmy, iż dzięki staraniom władz miasta remont zbiornika wodnego w Suchedniowie znalazł się na ogłoszonej przez wojewodę świętokrzyskiego liście rankingowej projektów do dofinansowania, z proponowaną kwotą dofinansowania 3.198.000 zł (65% wartości zadania oszacowanego na 4.920.000 zł). Wielkiej euforii jednak nie było, bowiem fakt, że zbiornik znalazł się na liście rankingowej nie gwarantował otrzymania dotacji.

Władze Suchedniowa mimo wszystko podjęły decyzję o spuszczeniu wody i osuszeniu zbiornika. Pod koniec marca podniesiono zastawy tamy. Podjęcie prac było warunkiem uzyskania i rozliczenia rządowego wsparcia. Jeśli do końca roku kalendarzowego nie udałoby się wykonać prac, to mogłoby to skutkować utratą dofinansowania. Odmulenie jest także niezbędne do tego, aby do prac mogły przystąpić specjalistyczne maszyny. Dno zalewu musi obeschnąć. To pozwoli także na określenie zakresu kolejnych inwestycji związanych m.in. z umocnieniem brzegów, zaporą oraz pracami mającymi na celu zapobieżenie dalszemu zamulaniu zalewu. W następnym roku, już w ramach rewitalizacji, planowane są prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół zbiornika.

Obiecanych pieniędzy gmina jeszcze nie otrzymała.

– Nie wiemy czy i kiedy dostaniemy promesę – mówi Cezary Błach, burmistrz Suchedniowa.

Gmina mimo wszystko przygotowuje się do inwestycji. Zostały wykonane pomiary geodezyjne. W chwili, gdy otrzymają promesę rozpoczną się procedury przetargowe. Na liście rankingowej zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych planowanych do realizacji w 2017 r. remont zbiornika w Suchedniowie znalazł się na pozycji 86.

Zarówno Urząd Wojewódzki, jak i gmina Suchedniów oczekują z niecierpliwością na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud