home

Praca dla młodych to szansa dla całego regionu

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy Z Bożeną Urban, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich rozmawia Wojciech Purtak, „Tygodnik Konecki” W województwie świętokrzyskim trwa właśnie realizacja projektu skierowanego do młodych osób z naszego regionu, które nie mają pracy. Kto może z niego skorzystać? W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do…

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy

Z Bożeną Urban, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich rozmawia Wojciech Purtak, „Tygodnik Konecki”

W województwie świętokrzyskim trwa właśnie realizacja projektu skierowanego do młodych osób z naszego regionu, które nie mają pracy. Kto może z niego skorzystać?

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 29 lat, które są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego jako osoby bezrobotne z ustalonym pierwszym lub drugim profilem pomocy w ramach których możemy im pomóc, by po ich zakończeniu mogli cieszyć się ze znalezienia pracy. W pierwszym profilu znajdują się aktywne osoby, które mogą podjąć pracę od razu, a w drugim tacy, którzy wymagają naszego większego wsparcia np. przy zmianie zawodu.  Oznacza  to bezpośrednio, że  zostali oni już zakwalifikowani do skorzystania np. z pośrednictwa pracy, czy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy umożliwia im kontakty z tymi pracodawcami w regionie, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników. Do  projektu nie mogą przystąpić uczniowie i studenci stacjonarni, którzy jeszcze się kształcą i te osoby, które miesiąc wcześniej uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych.

Zakładam, że spełniam te warunki, jestem młodym bezrobotnym nazywanym z języka angielskiego NEET (Not In Employment, Education or Training) czyli nie pracuję, nie uczę się, nie szkolę i przychodzę do powiatowego urzędu pracy w swoim mieście. Co może zostać  mi zaproponowane?

W ramach działań, które mają ułatwić młodym odnalezienie się na rynku pracy są staże, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon stażowy, bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz indywidualne plany działań dla wszystkich uczestników projektu. Podczas stażu osoba, która zostanie  skierowana przez urząd pracy do pracodawcy będzie mogła nauczyć się zawodu, jaki może w przyszłości wykonywać. Prace interwencyjne gwarantują zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę zawartą między pracodawcą, a danym urzędem pracy, szkolenia mają rozwijać potrzebne w pracy umiejętności, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mają wesprzeć młodą osobę zakładającą np. firmę  pieniędzmi w kwocie sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Zachęcamy również do skorzystania z bonów. Stażowy przeznaczony jest dla osoby, która sama znajdzie sobie zatrudnienie na pół roku, a pracodawca zadeklaruje przyjęcie do pracy na kolejne pół roku.  Szkoleniowy daje możliwość przeznaczenia pieniędzy na szkolenia, które ułatwią mu znalezienie pracy. Bon na zasiedlenie przysługuje osobom, które od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, mają przynajmniej 80 kilometrów lub  dojazd w obie strony zajmuje im dziennie przynajmniej trzy godziny łącznie. Bon zatrudnieniowy jest udogodnieniem dla pracodawcy, który otrzymuje pieniądze na zatrudnienie młodej osoby na okres 18 miesięcy. Poradnictwo zawodowe daje możliwość osobie szukającej pracy w wyborze lub zmianie zawodu, w którym można znaleźć zatrudnienie, a pośrednictwo pracy ułatwia kontakty młodej osobie z pracodawcami. Ważny jest też również indywidualny plan działań, który pracownik urzędu pracy przygotowuje konkretnie pod potrzeby osoby poszukującej pracy.

Z czego najchętniej korzystają młodzi ludzie w naszym regionie?

Największym zainteresowaniem cieszą się staże i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Nasi klienci uznali, że te formy wsparcia najbardziej im pomogą w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub ułatwią start własnego biznesu. W każdym z tych dwóch przypadków młoda osoba dostaje realną szansę finansowego usamodzielnienia się, może zacząć żyć na własny rachunek, zacząć planować dalszy rozwój zawodowy i życiowy. Mamy nadzieję, że w efekcie tego projektu większość jego uczestników już nigdy nie dotknie  problem bezrobocia, wyjątkowo bolesny dla młodych ludzi.

Stawiacie sobie konkretne cele, które będzie można zaobserwować jako efekty tego programu?

Gwarantujemy przede wszystkim profesjonalną opiekę przez wysoko wykwalifikowaną doświadczoną kadrę oraz sprawne przeprowadzenie każdego uczestnika projektu przez wyznaczoną ścieżkę rozwoju, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Każdemu zostaną przedstawione konkretne oferty pracy możliwie dobrze dopasowane do posiadanych kwalifikacji. Na końcu tej ścieżki jest najważniejszy cel – znalezienie stałej pracy. Liczymy na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w naszym regionie.

To nie pierwszy raz, kiedy młodzi bez pracy mogą sięgać po unijne pieniądze. Przypomina sobie pani osoby, które zmieniły swoje życie po otrzymaniu takiego wsparcia?

Tak. Świetnie poradził sobie pan Piotr, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Na start otrzymał 20 tysięcy złotych. Pani Agnieszka, otrzymała 18 tys. zł na działalności w zakresie architektury. W ich opinii te pieniądze  w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji na rynku pracy, ich sytuacji materialnej oraz dały możliwość zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności, dając im jednocześnie szansę zdobycia doświadczenia zawodowegoi samorealizacji.

Z jakiej propozycji można teraz skorzystać?

Trwa właśnie nabr osb zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Mogą one starać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z planowaną we wniosku specyfikacją wydatkw niezbędnych do prowadzenia firmy np. na zakup materiałw, towarw, urządzeń i maszyn, kosztw reklam i promocji działalności gospodarczej. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronach internetowych www.wup.kielce.pl, www.praca.gov.pl i www.power.gov.pl.

Ramka

Pomoc dla młodych z regionu

Wśród osób do 30 roku życia w województwie świętokrzyskim bezrobocie utrzymuje się na poziomie ponad 30 proc. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy na początku 2016 roku ponad 20 tysięcy młodych osób w całym województwie nie miało żadnej pracy. Większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają młode kobiety mieszkające na wsiach, mimo że posiadają lepsze wykształcenie niż mężczyźni. Problem bezrobocia młodych dotyczy całego kraju, a nawet całej Unii Europejskiej. Dlatego znaczne środki finansowe z Funduszy Europejskich kierowane są na aktywizację zawodową tej grupy osób. Zainteresowani pomocą sami wyszukują instytucję, która może udzielić im wsparcia. Po informacje warto skierować się do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, których adresy podajemy powyżej.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Fundusze europejskie

  • 1
  • 2