home

Nowe sołectwo w gminie Bliżyn

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

140 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, które dotyczyły podziału sołectwa Płaczków i utworzenia sołectwa Pięty-Sołtyków. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniu 19 listopada, w konsultacjach udział wzięli mieszkańcy miejscowości Pięty – 63 osoby, Płaczkowa – 11 osób, Płaczków – Piechotne – 9 osób i Sołtykowa – 57 osób. Na 140 głosów, dwa były nieważne, za powstaniem nowego sołectwa Pięty – Sołtyków głosowało 134 osoby, przeciw była jedna, trzy wstrzymały się od głosu.

 …

Podczas ostatnie sesji rady gminy Bliżyn radni uchwalili uchwałę dotycząca podziału sołectwa Płaczków i utworzenia sołectwa Pięty – Sołtyków. Za podziałem było 11 radnych, trzech wstrzymało się od głosu.

– Jest na bardzo miło, że taka decyzja została podjęta przez radę, szkoda, że nie jednogłośnie, ale to też dobrze, że były osoby, które miały wątpliwości. To świadczy o tym, że demokracja dobrze działa w Polsce. Bardzo dziękuję mieszkańcom Pięt i Sołtykowa, za to, że nie zwątpili w wizję powstania tego sołectwa, za to, że trwali przy nas, to było dla nas bardzo ważne. Dziękuję radzie za podjętą decyzję. Wszystkim zebranym życzę dobrej współpracy z nowym sołectwem, My ze swojej strony wyrażamy wolę współpracy – mówił Gabriel Paduszyński. 

Z.B

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.