home
Advertisement

Kolejny nabór osób bezrobotnych już wkrótce!

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Co zrobić, by osoby po 50. roku życia wróciły na rynek pracy? Zastanawiano się nad tym podczas debaty „Pakt zatrudnieniowy 50+ – od teorii do praktyki”, na którym pojawili się eksperci z projektu „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” ze Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp oraz eksperci regionalni.

Debatę poprowadził i moderował dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek. Celem konferencji była analiza efektów testowanego w projekcie rozwiązania jakim są pakty zatrudnieniowe.

Przypomnijmy, iż w grudniu 2016 r. w Skarżysku-Kam. zainicjowano powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim”. Liderem Paktu w powiecie został Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, dołączyło do niego 7 partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy. Efektem projektu miało być przywrócenie na rynek pracy 10 osób bezrobotnych 50+ poprzez różnorodne działania aktywizacyjne i reintegracyjne.

W Skarżysku efekty okazały się znakomite. W wyniku partnerskiego działania Pakt objął wsparciem 12 osób bezrobotnych 50+. Dziesięć z nich powróciło na rynek pracy. Obecnie 7 osób jest zatrudnionych na umowę o pracę (w tym 4 osoby po odbytych stażach), a 2 nadal odbywają staż. Dwie osoby przerwały udział we wsparciu, jedna kobieta przeszła na emeryturę.

Wszystkie te osoby przeszły zupełną metamorfozę – z  osób całkowicie negatywnie nastawionych do podjęcia pracy i wiary we własne umiejętności, do osób zmotywowanych, pełnych zapału, aktywnie poszukujących pracy i świadomych znaczenia posiadania pracy.

– Jest to dobry kierunek, który przyjęliśmy podpisując porozumienie ze Szczecińską Fundacją, na udział w Pakcie Zatrudnieniowym – mówił podczas debaty starosta Jerzy Żmijewski,

Skarżyski Pakt Zatrudnieniowy wybrał jako model aktywizacji bezrobotnych narzędzie Jobfirma jako najefektywniejsze. Do jego testowania zgłosiło się blisko 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Ostatecznie w wyniku wcześniej rekrutacji wsparciem objęto 13 osób. Uczestnicy projektu założyli treningowe przedsiębiorstwo „Praca” w którym nabyli umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy, rozbudowali kompetencje społeczne poprzez pracę w grupie oraz podnieśli poziom swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, iż Pakt jest skutecznym narzędziem aktywizacji, jednak są trudności związane z powrotem osób bezrobotnych 50+ na otwarty rynek pracy. Uznano, że przede wszystkim należy zapewnić udział przedsiębiorców w pakcie zatrudnieniowym, jako najważniejsze ogniwo. Należy również dostosować kwalifikacje bezrobotnych 50+ do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzmocnić pracę nad postawami osób starszych.

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud