home

Jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy?

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Radni miejscy przyjęli projekt budżetu na 2018 rok. Zaplanowano szereg inwestycji jednorocznych, przedsięwzięć wieloletnich, a także tych, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 4 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu

Dochody budżetu gminy Skarżysko-Kamienna zaplanowano w wysokości 168.335.836 zł, z tego dochody bieżące 151.305.599,14 zł, dochody majątkowe 17.030.236,86 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowano na 169.435.836 zł, z tego wydatki bieżące 141.880.299,28 zł, wydatki majątkowe 27.555.536,72 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano:

– zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka)

– „Bór bezpiecznie i zdrowo”- doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej)

– budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytnia /Ponurego)

– modernizacja placu zabaw ul. Południowa (istniejący plac zabaw) – plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego

– ACTIVE PARK os. Piłsudskiego III – wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego)

– poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową)

– przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego)

– asfaltowe boisko – modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149).

Trzeba podkreślić, że każda z tych inwestycji opiewa na kwotę 50.000 zł.

Inwestycje wieloletnie:
– Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej 175.000 zł (realizacja do 2021).
– Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM 50.000 zł (realizacja do 2022).
– Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej 400.000 zł.
– Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej 650.000 zł
– Rozbudowa ul. Torowej 100.000 zł (realizacja do 2022).
– Budowa chodnika w ul. Gorta Roweckiego 50.000 zł (realizacja do 2020).
– Budowa chodnika w ul. 3 Maja (od ronda do Oczyszczalni ścieków) 150.000 zł.
– Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej 56.000 zł.
– Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne 3.650.000 zł (realizacja do 2020).
– e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych 418.487 zł (realizacja do 2019).
– Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu 16.336,86 zł.
– Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu 250.000 zł (realizacja do 2023).
– Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek 500.000 zł (realizacja do 2020).
– Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej 80.000 zł (realizacja do 2020).
– Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej 1 712.000 zł (realizacja do 2019).
– Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej 3.617.000 zł.
– Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej 100.000 zł (realizacja do 2021).

Inwestycje jednoroczne:
– Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej, Dębowej 120.000 zł.
– Budowa ul. Łąkowej 30.000 zł.
– Budowa parkingu przy ul. Krasińskiego 185.000 zł
– Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca 100.000 zł.
– Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta 30.000 zł.
– Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych 120.000 zł.
– Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP 100.000 zł.
– Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego 10.000 zł.
– Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 15.000 zł.
– Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 42.000 zł.
– Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkole Publicznego Nr 9 42.000 zł.
– Wykup gruntów 500.000 zł.
– Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej 30.000 zł.

 

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.