Szlakiem Powstańców

Historia Informacje Suchedniów

W sobotę rano, uczestnicy marszu wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji powstańców styczniowych w Suchedniowie. Następnie kolumna składająca się z drużyn strzeleckich z różnych stron Polski przemaszerowała pod krzyż powstańczy, gdzie odbyły się uroczystości.

W uroczystości udział wzięli m.in. posłowie ziemi świętokrzyskiej Maria Zuba i Krzysztof Lipiec, Wojewoda Świętokrzyski –  Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, Marek Materek, prezydent Starachowic, Komendant Główny Związku Strzeleckiego Strzelec bryg. Krzysztof Wojewódzki. Komendant oraz twórca marszów Szlakiem Powstańców Styczniowych bryg. Tadeusz Woś, bryg. Józefa Życińska. Komendant Marszu Szlakiem I Kompani Kadrowej Dionizy Krawczyński oraz Strzelcy z całego kraju oraz z Litwy.

Wręczono również Krzyże 25. Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn. Medal ten został ustanowiony przez Komendanta marszu bryg. Daniela Wosia. Medal jest przyznawany instytucjom oraz osobom, które w sposób szczególny kultywują tradycję Powstania Styczniowego, dbają o pamięć powstańców oraz zasłużonym uczestnikom marszu.

Medalami zostali odznaczeni bryg Tadeusz Woś, bryg. Józefa Życińska, Maria Zuba – Poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów oraz Wiejski Dom Kultury w Mostkach

– Bardzo dziękuje za to wyróżnienie, które dzisiaj otrzymało Miasto i Gmina Suchedniów, to odznaczenie dedykuje przede wszystkim pracownikom gminy Suchedniów, tym którzy stoją za przygotowaniem tych uroczystości. W sposób szczególny dedykuje to odznaczenie mieszkańcom gminy i miasta Suchedniów – mówił burmistrz Suchedniowa Cezary Błach. – Suchedniów zawsze stał w pierwszym szeregu we wszystkich ciężkich chwilach, które spotkały naszą ojczyznę. Za to Suchedniów i jego mieszkańcy ponosili wielokrotnie okrutną ofiarę. Powstanie Styczniowe to dla mieszkańców Suchedniowa wielka trauma całkowitego spalenia miasta. Cieszę się i jestem dumny z tego, że organizujecie te uroczystości, że ta pamięć o tych wydarzeniach z tamtych lat nie ginie, trwa nadal. To odznaczenie jest ważne dla nas wszystkich – podkreślał Cezary Błach.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.