Grzegorz Żuk ponownie prezesem Granatu

Skarżysko Sport

Na początku zebrania głos zabrał prezes klubu Grzegorz Żuk, który podsumował ostatnie trzy lata swojej prezesury.

– Przypomnę, że nie był to dla mnie łatwy czas ponieważ swoje urzędowanie rozpocząłem praktycznie od jednej z najtrudniejszej decyzji czyli cofnięciu Granatu z trzeciej ligi do klasy okręgowej. Nie wszystkim to się podobało, ale przypomnę pomysł był taki,aby Granat odbudowywać na bazie wychowanków, młodzieży na bazie ludzi ze Skarżyska. Ten pomysł się sprawdził jak widać. Granat jeszcze nie awansował do czwartej ligi, ale wszystko na to wskazuje, że mamy ku temu wszelkie szanse – mówił prezes Żuk.

Grzegorz Żuk  podziękował wszystkim osobom wspierającym klub, a w szczególności wszystkim członkom zarządu, pracownikom klubu, działaczom i wszystkim trenerom, którzy ciężko pracowali wkładając dużo serca i pracy w rozwój klubu. Nie zapomniał też o zawodnikach i rodzicach  dzieci, którzy angażują się w życie klubu.

Przewodniczącym obrad jednogłośnie został wybrany Tomasz Domaradzki. W obradach  wzięło udział 41 delegatów z 52 uprawnionych do głosowania, co stanowiło 76,9%  ogólnej liczby delegatów. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że walne zebranie jest prawomocne. Dyrektor klubu Rafał Gołofit przedstawił zebranym przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu. Wiceprezes Dariusz Łakomiec przedstawił sprawozdanie finansowe. Po pozytywne ocenie pracy Zarządu przez Komisję Rewizyjną zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po dyskusji przystąpiono do zgłaszania kandydatur na prezesa klubu oraz członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Na funkcję prezesa zgłoszono tylko jedynego kandydata, Grzegorza Żuka, który w głosowaniu tajnym jednogłośnie został wybrany na prezesa Granatu Skarżysko.

Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.