Umowy podpisane, wkrótce ruszają prace termomodernizacyjne

Skarżysko

Blisko 8,5 milionów kosztować będzie termomodernizacja 6. budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bliżyn. W trakcie inwestycji kompleksową modernizację przejdą: Zespół Szkół w Bliżynie, szkoły podstawowe w Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie, budynek remizy OSP wraz z gminną biblioteką publiczną w Bliżynie oraz budynek urzędu gminy. W poniedziałek, 5 lutego, w Urzędzie Gminy Bliżyn podpisano umowy z wykonawcami na termomodernizację oraz roboty budowlane.   Łączna wartość robót, które potrwają do końca listopada br. to 8.454.130,71 zł. Umowy ze strony gminy podpisali wójt Mariusz Walachnia i skarbnik gminy – Beata Ozan.

 

Inwestycje, które rozpoczną już od połowy lutego, finansowane będą dwutorowo. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE”, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Łączna wartość tego zadania to 5.256.218,6 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4.228.705 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach. Koszt tych remontów sfinansuje gmina Bliżyn wyłącznie ze środków własnych. (3.197.912,11 złotych)

– Jest to największy zakres działań w kadencji 2014-18. Są to inwestycje długo oczekiwane, przez Nas i mieszkańców gminy, obiekty te w większości, od wybudowania, nie miały praktycznie większego remontu. Przed nami duże wyzwanie, cieszę się, że złożyliście swoje oferty do wykonania tych zadań – mówił wójt gminy Mariusz Walachnia.

– Zadań jest dwanaście, obiektów sześć. Prace podzieliliśmy celowo na część remontową i część związaną z dofinansowaniem unijnym. Ciężko było by rozliczyć te zadania, gdybyśmy je połączyli, byłoby to wręcz niemożliwe – zaznaczał wójt,

W oficjalnym podpisaniu umów z wykonawcami robót udział wzięli dyrektorzy szkół,  których placówki będą remontowane oraz prezes OSP w Bliżynie. W sumie, wszystkie zadania będą realizowane przeć pięć firm ze Skarżyska-Kamiennej, Kielc i Morawicy.

– Terminy są dosyć krótkie, ale każda z firm jest w stanie zrealizować inwestycje w terminie – podkreślał wójt.

Ostateczny termin zakończenia prac to 30 listopada, jednak wykonawcy zadeklarowali, że dołożą starań, aby prace zakończyć  do końca wakacji, zwłaszcza te w szkołach. Zaraz po podpisaniu umów, przedstawiciele wykonawców odbyli pierwsze rozmowy z dyrektorami placówek, dotyczące terminów wejścia na obiekty.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.