Skarżysku-Kamiennej grozi kara finansowa

flash Gorące tematy Skarżysko

Za niezrealizowanie zadań z zakresu ochrony powietrza, nałożonych na miasto w 2011 roku Skarżysko-Kamienna może ponieść finansowe konsekwencje.

Sejmik województwa świętokrzyskiego w 2011 roku uchwalił program ochrony powietrza dla regionu, nakładając na gminy obowiązek realizowania zadań, wpływających na jakość powietrza, m.in. wymianę pieców węglowych na opalane bardziej ekologicznym paliwem, czy termomodernizację. Zgodnie z założeniami programu, gmina Skarżysko-Kamienna powinna w latach 2012-2015 zrealizować zadania na łączną kwotę ponad 80 mln złotych, zaś w latach 2016-2020 wartość zadań – według narzuconych kwot – powinna wynosić ponad 100 mln zł.

– Gminie Skarżysko grozi kara finansowa za niezrealizowanie zadań z zakresu ochrony powietrza, nałożonych na miasto w 2011 roku. Pierwsze zadania zaczęto realizować dopiero w obecnej kadencji samorządowej, w 2016 roku. – Niewykluczone, że nasze miasto poniesie teraz karę pieniężną za bierność w poprzedniej kadencji – podkreśla prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.

–  W pierwszym okresie, a więc w poprzedniej kadencji,   gmina nie zrealizowała żadnego z zadań. Dopiero w 2016 roku, w obecnej kadencji samorządowej, w Skarżysku ruszył program dofinansowywania osobom fizycznym wymiany piecy na takie, które wykorzystują bardziej ekologiczne rodzaje paliwa niż węgiel. Gmina postarała się o dofinansowanie programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – informuje Izabela Szwagierek. 

Kolejnym krokiem było złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, termomodernizacja ruszy w tym roku. Składany będzie także drugi wniosek o dofinansowanie termomodernizacji kolejnych 6 miejskich obiektów. Miasto ubiega się również o środki na projekt pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”, którego założenia również wpisują się w program ochrony powietrza.

Niestety, brak realizacji zadań w pierwszym okresie może skończyć się dla miasta karą finansową. W grudniu 2017 roku gmina była kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie wywiązywania się z nałożonego obowiązku ochrony powietrza. Po kontroli gmina otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, które może zakończyć się karą pieniężną od 10 do 500 tysięcy złotych.

Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.