Spóźnialscy stracą

Skarżysko

Przypominamy mieszkańcom gminy Skarżysko Kościelne, iż mają obowiązek podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji. Gmina już podpisała stosowne porozumienia z wodociągami. – Ci co prześpią będą mieli problem – podkreśla wójt Zdzisław Woźniak.

To nasz obowiązek

W związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej, wójt gminy Zdzisław Woźniak, przypomina mieszkańcom o obowiązku podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej jest obowiązkiem, wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

– Do każdej posesji trafi ogłoszenie o konieczności podłączania się i podpisania umowy na dofinansowanie przyłącza. Trzeba się przygotować – mówi wójt.

Dotyczy to w szczególności mieszkańców ul. Słonecznej, Spokojnej i Sosnowej w Grzybowej Górze, ul. Południowej, Polnej (od budynku nr 52a w kierunku Stacji Uzdatniania Wody) w Skarżysku Kościelnym, ul. św. Anny w Majkowie i miejscowości Michałów Rudka.

Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8, do pokoju nr 11 lub 7, w godz. 7 – 14. Konieczne jest bowiem podpisanie stosownej umowy o dofinansowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Co ważne, planowany udział właściciela nieruchomości w finansowaniu budowy przyłącza będzie wynosił ok. 10 – 15% całości kosztów. Wyznaczono termin – od 5 września do 31 października.

Funduszy unijnych nie ma i nie będzie

By ułatwić mieszkańcom formalności wodociągi przygotowały specjalny pakiet korzyści. Wcześniejszy zakończył się 30 czerwca i związany był z realizacją projektu z funduszy unijnych. Część osób z niego skorzystała. Najistotniejszą rzeczą pakietu jest fakt, iż wszelkie prace administracyjno – techniczne leżą po stronie wodociągów. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty kosztów wykonania przyłącza na raty (bez odsetek) – maksymalnie 10 rat.

– Funduszy unijnych nie ma i nie będzie. Ci co prześpią będą mieli problem – podkreśla wójt.

Jak zaznacza Łukasz Żuchowski, prezes wodociągów, inne koszty ponoszone są przy zbiorowym podłączeniu, inne przy indywidualnym.

– Zależy nam, by przed wysłaniem dokumentacji projektowej, w jak najkrótszym czasie zgłosiło się do nas jak najwięcej osób – mówi prezes.

– Odbyliśmy kilka spotkań w sprawie kanalizacji i ustaliliśmy, że gmina będzie partycypować w kosztach. Na ten cel są zabezpieczone pieniądze w budżecie gminy – 500 tys. zł. Zależy nam, by efekt ekologiczny osiągnięty był jak najszybciej – dodaje Zdzisław Woźniak.

Między gminą Skarżysko Kościelne a wodociągami podpisano porozumienia o wspólnej realizacji zadań własnych i współdziałanie związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie kanalizacji i usuwanie ścieków

Nie dzielimy społeczeństwa

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne obowiązywać będą dwa warianty oferty. Pierwszy dotyczy odbiorców, którzy znajdują się na nitkach kanalizacji sanitarnej wybudowanej ze środków funduszu spójności, a drugi wariant podłączenia do kanalizacji będzie zakładał dofinansowanie przez gminę Skarżysko Kościelne.

– W obu przypadkach odbiorcy zapłacą za przyłączenie od 10 do 15%, pozostały koszt pokryje gmina – przypomina wójt.

Poniesione przez nas koszty zależeć będą od długości przyłącza.

– Koszt 25 metrowego przyłącza ze studnią to ok. 3.500 zł. Mieszkańcy zapłacą tylko 15% tej kwoty. Wiele zależeć będzie także od terenu – dodaje prezes.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.