Dziury znikną z naszych ulic

filmy Skarżysko

Szydłowiecka, Niepodległości, Wiejska – te ulice jeszcze w tym roku mają zostać przebudowane. Mieszkańcy czekają na to od lat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem jesienią będziemy jeździć po nowych nawierzchniach.

Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej – tego dotyczy przetarg, który już został ogłoszony przez powiat. Zgodnie z planem nowe nawierzchnie mają być gotowe do końca września tego roku.

Przypomnijmy, iż zadanie to będzie realizowane przy wsparciu ze środków Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Powiat ma zagwarantowane dofinansowanie realizacji inwestycji na poziomie 2,18 mln zł.

W ramach zadania przebudowane zostanie w sumie 2.085 mb dróg, w tym: ul. Szydłowiecka i Niepodległości – 1.223 mb; ul. Wiejska – 862 mb.

W przypadku ulic Szydłowieckiej i Niepodległości wykonawca zobowiązany jest do wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika, przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych oraz publicznych, przebudowy i budowy skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami łuków, wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego, a także regulację urządzeń podziemnych.

Jeśli chodzi o ul. Wiejską planuje się budowę ronda w miejscu skrzyżowania ul. Sokolej i Wiejskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia bitumiczna, chodnik, zaplanowano budowę ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi wraz z korektami łuków, wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego, regulację urządzeń podziemnych i przebudowę istniejących zatok postojowych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.