40 tysięcy na kulturę i sport

Skarżysko

20 tys. zł. na kulturę i tyle samo na sport. Organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego już mogą składać swoje oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016  roku.

Jeśli chodzi o kulturę oferty powinny dotyczyć wspierania różnych form edukacji patriotycznej o zasięgu przynajmniej powiatowym, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na dorobku lokalnym i potencjale kulturowym oraz organizowanie zadań rekreacyjno-kulturalnych integrujących społeczność powiatu. Oferty w zakresie sportu powinny dotyczyć: współzawodnictwa sportowego oraz organizowania przedsięwzięć sportowych promujących różne formy aktywności fizycznej na poziomie przynajmniej powiatowym, upowszechnianie sportu amatorskiego poprzez różne grupy wiekowe, połączone z promocją powiatu i jego mieszkańców. Realizacja zadań powinna mieć miejsce pomiędzy 1 marca, a 30 grudnia 2016 r.

Oferty można składać do 10 lutego do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (parter), w godz. od 8.00 do 15.30 lub przesłać na adres: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna z zaznaczeniem, na które zadanie składana jest oferta (np. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury”).

Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej starostwa www.skarzysko.powiat.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.