Pomoc, ale nie dla wszystkich

Skarżysko

Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu otwarte. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że skorzystać z porad mogą osoby, które spełniają określone kryteria.

Dla kogo pomoc?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski prowadzi od 4 stycznia 2016r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa w Skarżysku i jeden w Suchedniowie. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r  o Karcie Dużej Rodziny,

– która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

– która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,

– która nie ukończyła 26 lat,

– która ukończyła 65 lat,

– która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.

Jaki zakres prawa?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

W Skarżysku dwa punkty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pl. Floriański 1, Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25-173-00, czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 7.45 – 11.45
Wtorek: godz. 13.00 – 17
Środa: godz. 12.30 – 16.30
Czwartek: godz. 12.30 – 16.30
Piątek: godz. 9.45 – 11.45
Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul.1 Maja 105 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25-21-953
Poniedziałek: godz. 9.00 – 13.00
Wtorek: godz. 15.00 – 19.00
Środa: godz. 14.00 – 18.00
Czwartek: godz. 14.00 – 18.00
Piątek: godz. 13.00 – 17.00

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.