Staż – doświadczenie, które owocuje

Skarżysko

To nazwa programu, dzięki którym osoby bezrobotne mogą starać się o staż. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam. w partnerstwie z Urzędem Skarbowym ogłosił nabór kandydatów. Starać się mogą osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego do 25 roku życia z wykształceniem minimum średnim, zarejestrowane w PUP po 4 września tego roku, posiadające II profil pomocy.

Czeka 6 miejsc stażowych US w Skarżysku-Kam. Cztery osoby po zakończonym stażu będą miały możliwość zatrudnienia na okres 6 miesięcy w formie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych w Urzędzie Skarbowym.

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe i oświadczenia należy składać do 30 listopada osobiście w Biurze Podawczym PUP przy ul. 1 Maja 105, pok. 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Staż – doświadczenie, które owocuje” Edycja V lub wysłać pocztą listem poleconym na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.