Katarzyna Michnowska-Małek dyrektorem MCK

Skarżysko

Do konkursu zgłosiło się dwoje kandydatów – Katarzyna Michnowska-Małek i Maciej Wesołowski. Oboje spełniali wymagania określone w naborze i zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zostali poproszeni o przedstawienie swojego dorobku zawodowego, doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi i nakreślenia wizji funkcjonowania MCK.

Po rozmowach kwalifikacyjnych komisja jednogłośnie zaproponowała na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Panią Katarzynę Michnowską-Małek. Kandydaturę zaakceptował także prezydent Skarżyska.

– Pani Katarzyna Michnowska-Małek przedstawiła przekonującą koncepcję zarządzania Miejskim Centrum Kultury, w której zwraca uwagę nie tylko na aspekt kultury, ale także na aspekt finansowy. Uważam, że dyrektor zarządzający tą jednostką w tak trudnej sytuacji budżetowej całego miasta, powinien mieć pełną świadomość, jak odpowiednio dysponować finansami MCK – mówi prezydent Konrad Krönig. – Pani Katarzyna w swojej wizji funkcjonowania MCK za cel stawia sobie dbałość o płynność finansową, osiąganie przez MCK zysków, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz dbałość o rozwój Miejskiego Centrum Kultury. Mówi jednocześnie o tym, że MCK ma być nowoczesnym domem twórczym, otwartym dla ludzi i otwartym na realizację ich talentów – dodaje prezydent.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.