Szansa na zatrudnienie bezrobotnych

Skarżysko

Od czwartku, 5 marca, można składać formularze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Został bowiem ogłoszony nabór osób bezrobotnych do udziału w Programie „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, Działanie 3: Zlecenie agencji zatrudnienia doprowadzenia do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Adresatami programu mogą być osoby spełniające określone warunki. Przede wszystkim musi to być osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako osoba bezrobotna, a także posiadać ustalony II profil pomocy. Wśród bezrobotnych starających się o wejście do programu mogą być osoby do 30 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, osoby niepełnosprawne.

Program przewiduje doprowadzenie przez agencję zatrudnienia40 osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Czas do 20 marca
Osoby bezrobotne, spełniające wyżej wymienione kryteria i zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105. Formularze rekrutacyjne nie podlegają jakiejkolwiek wstępnej weryfikacji pod względem formalnym na etapie przyjmowania.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.