Porozumienie o współpracy

Skarżysko

14 października prezydent Roman Wojcieszek podpisał „Porozumienie o współpracy w sprawach zarządzania kryzysowego” ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”. Komendant Jacek Bilski zobowiązał się min. do współdziałania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w mieście. Należy podkreślić, iż przed podpisaniem porozumienia członkowie związku pomagali miejskiemu sztabowi podczas sytuacji kryzysowych, takich jak choćby podtopienia.

Związek Strzelecki Strzelec nie tylko włącza się w pomoc w razie sytuacji kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w wielu ważnych inicjatywach społecznych i wydarzeniach w całym powiecie. Szczególnie na sercu leży im zachowanie historii i pamięć o dawnych wydarzeniach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.