Paryska czeka na przebudowę

Skarżysko

Nawierzchnia ulicy Paryskiej w Skarżysku coraz bardziej doskwiera mieszkańcom. Roboty jakie tam całkiem niedawno się odbyły spowodowały, że co parę metrów są pozasypywane żwirem dziury, a to nie ułatwia kierowcom jazdy. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulica ta planowana jest do przebudowy. Pierwszy przetarg, który ogłoszono w kwietniu, unieważniono, ponieważ kwoty ofert znacznie przekraczały środki zabezpieczone przez powiat na ten cel. Okazało się, że spośród trzech złożonych ofert najtańsza opiewa na kwotę 960 tys. zł, a najdroższa na prawie 1,5 mln zł. W lipcu powiat ogłosił kolejny przetarg w tej sprawie.

Przypomnijmy, iż chodzi o przebudowę 425 mb na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida. Wykonane zostanie m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórka nawierzchni parkingu i zatoki postojowej, przebudowanie wpustów ulicznych, studni oraz przykanalików, ułożenie konstrukcji parkingu, zatoki postojowej oraz azylu dla pieszych; wykonanie nawierzchni; dostosowanie wysokościowe zjazdów; wykonanie zieleńców; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Planuje się wykonać jezdnię o szerokości 7 m od ul. Norwida do zjazdu do Kauflandu. Na zjazdach zastosowane zostaną łuki o promieniu 6 m. Po stronie północnej zlokalizowany będzie parking prostopadły do jezdni wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż miejsc parkingowych usytuowane zostaną chodnik oraz rampy dla niepełnosprawnych. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie 20 zjazdów indywidualnych i azyl dla pieszych.

Do przebudowy ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida dołożyła się także gmina Skarżysko-Kamienna – 220 tys. zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.