Uczcili pamięć 760. poległych

Skarżysko

Rocznicy jak co roku patronowali włodarze powiatów, miast i gmin, których mieszkańcy są pochowani w zbiorowej mogile na Brzasku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu skarżyskiego, poczty sztandarowe, delegacje szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i politycznych. Nie zabrakło również przedstawicieli władz wojewódzkich i władz samorządowych. Wśród zaproszonych gości byli m.in wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wicestarosta Artur Berus, wiceprezydent Skarżyska Krzysztof Myszka, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, sekretarz gminy Skarżysko Kościelne Monika Mączyńska.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych. Później odprawiono mszę w intencji poległych. Mszy św. przewodniczył ks.Tadeusz Mazur w towarzystwie ks. Stanisława Wlazło i Łukasza Madeja. Po nabożeństwie odegrano Mazurka Dąbrowskiego, później okolicznościowe przemówienia wygłosili wicestarosta Artur Berus i wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Kolejnym punktem był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Na koniec delegacje instytucji publicznych i kombatanckich złożyły wiązanki i kwiaty pod pomnikiem.

– Ta zbrodnia poraża swoim ogromem i bezwzględnością, na Borze Niemcom rozstrzelanie zajęło cztery dni, tak tutaj 760. osób zgładzili w ciągu jednego dnia. W swoim imieniu jak również wojewody świętokrzyskiego chciałbym podziękować tym, którzy na tej uroczystości się stawili. To jest ważny dowód naszego patriotyzmu, naszej pamięci w stosunku do tych, którzy tu ponieśli śmierć. Dopóki będziemy pamiętać o tym co tu się stało i kto tu zginął, dotąd będziemy stanowić dumne plemię polaków – mówił wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.