Problemy z segregacją śmieci

flash Gorące tematy Skarżysko

Przecież to skandal! Nie mogą naliczać opłaty za odpady komunalne jako nieselektywne. Co z tego, że my będziemy segregować odpady i wrzucać je do kontenerów zgodnie z ich przeznaczeniem, skoro śmieciarka przyjeżdża to ładuje ze wszystkich kontenerów do jednego bębna. Nie przyjeżdża osobno samochód po szkło czy też plastik, wszystko idzie do jednego wora! To ja się grzecznie pytam jakim prawem będą naliczać opłaty?! Jeszcze napisali, że od osoby! W niektórych mieszkaniach jest zameldowanych wiele osób!!! – pisze Czytelnik i prosi o interwencję w tej sprawie.

Jak dowiedział się TYGODNIK, sprawa wygląda inaczej,  to sami mieszkańcy są sobie winni, bo nie stosują się się do zasad segregacji. Wrzucają odpady nieposegregowane do pojemników przeznaczonych na odpady segregowane, to wystarczy, by zawartość całego pojemnika trafiła do śmieciarski z odpadami nieposegregowanymi. Za wywóz śmieci odpowiedzialny jest Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy mówi, że odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą.

– Nie dochodzi do takich sytuacji, by jeden samochód odbierał jednocześnie zarówno odpady segregowane, jak i nieposegregowane, ponieważ każdy rodzaj odpadów – zgodnie z harmonogramami – odbierany jest w inny dzień. Szczegóły można znaleźć w harmonogramach, które otrzymał każdy z mieszkańców i które dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta pod linkiem  http://um.skarzysko.pl/2012-11-15-07-23-08/harmonogram-odbioru-2016.html – informuje Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy magistratu.

– Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy samochód przyjeżdżający po odpady nieposegregowane, zabiera również odpady z pojemników przeznaczonych na odpady segregowane, ponieważ pracownicy stwierdzają, że nie znajdują się w nich selektywnie zebrane odpady (niestety zdarza się, że mieszkańcy nie stosują się do zasad segregacji, wówczas odpady zmieszane znajdujące się w pomniku na konkretny rodzaj selektywnie zebranych odpadów zabierane są razem z pozostałym odpadami nieposegregowanymi) – podkreśla Izabela Szwagierek.

– Na 407 budynków wielorodzinnych w mieście, tylko 17 zadeklarowało, że będzie oddawać odpady zmieszane, pozostałe zadeklarowały segregację. Dlatego w mieście trwają obecnie kontrole obejmujące budynki wielorodzinne, których mieszkańcy zadeklarowali segregację, w trakcie których sprawdzane jest, czy zarządcy wyposażyli budynki w pojemniki do segregacji i czy jest ona prowadzona prawidłowo. W stwierdzonych nieprawidłowościach, wystosowaliśmy pisma do zarządców z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zmianę deklaracji śmieciowej – mówi rzecznika Urzędu Miasta.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.