Odszedł Andrzej Szlęzak, działacz Solidarność, członek SKART-u

Gorące tematy Skarżysko

31 marca, zmarł Andrzej Szlęzak, artysta rzeźbiarz należący do Skarżyskiego Klubu Twórców SKART, działacz Solidarnościowego podziemia.

Andrzej Szlęzak znany był ze swoich artystycznych zamiłowań. Jego oczkiem były drewniane bociany. Miał ich kilkaset, z czego 250 zaprezentował na wystawie w Miejskim Centrum Kultury w 2014 roku. Jego inną pasją było wykonywanie replik dawnej broni.

Andrzej Szlęzak – urodził w Starachowicach, mieszkał w Skarżysku-Kamiennej. Swoją publiczną twórczość w rzeźbie i malarstwie zapoczątkował w 1975 roku. Brał udział w wielu wystawach, kiermaszach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego prace można było oglądać m.in. w Krakowie, Lublinie, Dreźnie, Kielcach, Nowej Słupi, Ujeździe, Kurozwękach, Iłży, Opatowie, Nidzicy, Warszawie, Malborku i oczywiście w Skarżysku-Kamiennej. W 2010 roku otrzymał „Dyplom w dowód uznania za postawę i zaangażowanie jakie wykazał w okresie stanu wojennego.

Andrzej Szlęzak, w czasach PRL był działaczem Solidarności. – Od najmłodszych lat u mnie w domu słuchało się radia Wolna Europa. Żyłem ze świadomością, że ojciec mojej mamy Teresy miał brata, który zginął w Katyniu. Widnieje na liście katyńskiej – Jan Bastrzyk. Pierwsze zderzenie z systemem miałem jako uczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Skarżysku. Publicznie na lekcji wychowawczej powiedziałem, że nie podoba mi się dzień 1 Maja. Na pytanie wychowawczyni, dlaczego, odpowiedziałem, że jest bardzo czerwony. Byłem wezwany do dyrektor, chciano mnie ukarać, ale rozeszło się po kościach – pisał Andrzej Szlęzak w swoim życiorysie.

W 1968 roku został zatrzymany przez  funkcjonariuszy UB na warsztatach szkolnych szkoły przyzakładowej przy Zakładach Metalowych w Skarżysku. Została przewieziony  na komendę miejską i tam przesłuchiwany na okoliczność anegdoty dotyczącej Gomułki „Twórcy «Dziadów» – naród”.

Uczestniczył w nieformalnych grupach patriotyczno-religijnych Po zawarciu porozumień w 1980 roku był inicjatorem oraz wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Skarżysku. Uczestniczył czynnie w pracach i strukturze delegatury Solidarności w Skarżysku.

Miał kontakt z działaczami miejskimi i regionalnymi, a także z papieżem Janem Pawłem II, z Lechem Wałęsą i regionem gdańskim , warszawskim i radomskim, z żołnierzami AK. Uczestniczył w licznych demonstracjach – w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Radomiu i wielu innych. Uczestniczył w spotkaniach z Janem Pawłem II w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Sandomierzu i Radomiu.

Pogrzeb Andrzeja Szlązaka odbył się 4 kwietnia, w Kościele p.w Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku -Kamiennej. Spoczął na cmentarzu komunalnym na Łyżwach.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.