Jak nam się mieszka?

Skarżysko

Średnio 2, 3 osoby w mieszkaniu

Z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Kielcach wynika, że w gminach na terenie powiatu skarżyskiego przeciętnie w jednym mieszkaniu żyje od 2,32 do 3,28 osób. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania to od 59,8 m kw do 79,6 m kw. W powiecie koneckim przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie wynosi 2,74, w ostrowieckim 2,73, w starachowickim 2,82. Jeśli chodzi o przeciętną powierzchnię użytkową na 1 osobę w powiecie koneckim wynosi ona 26,2 m kw, w powiecie ostrowieckim 24,9, zaś w starachowickim 24,4.

Patrząc na poszczególne gminy widać wyraźnie, że najlepiej żyje się mieszkańcom Skarżyska-Kamiennej, gdzie przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie wynosi 2,32. W gminie Łączna to 3,06 osób, zaś w gminie Skarżysko Kościelne 3,28. Biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową przypadająca na jedną osobę równica nie jest wielka. Na jedną osobę przypada od 24,3 m kw do 26,4.

Przy tej okazji dobrze jest porównać liczbę ludności. W 2016 roku na terenie powiatu skarżyskiego ogółem odnotowano 76.384 mieszkańców, w tym 36.747 mężczyzn i 39.637 kobiet. W Skarżysku-Kamiennej 46.449 (22.089 mężczyzn i 24.360 kobiet), w gminie Suchedniów 103.379 mieszkańców – kobiet 5.362, mężczyzn – 5.017, w gminie Bliżyn – 8.226 osób, kobiet – 4.183, mężczyzn – 4.043, w gminie Łączna 5150 osób, w tym kobiet – 2.595, mężczyzn 2.555, a w Skarżysku Kościelnym 6.180 mieszkańców – 3.137 kobiet i 3.043 mężczyzn.

Warunki mieszkaniowe coraz lepsze

W latach 2013-2016 w województwie świętokrzyskim stopniowo poprawiały się warunki mieszkaniowe ludności. Zmniejszała się przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu oraz przeciętna liczba osób na 1 izbę, przy jednoczesnym wzroście przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania oraz przeciętnej powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę. W 2016 r. w województwie świętokrzyskim na jedno mieszkanie przypadało 2,84 osób – w kraju 2,69, a na 1 izbę 0,75 osób – w kraju 0,70. Pod względem liczby osób przypadających na 1 mieszkanie oraz liczby osób przypadających na 1 izbę korzystniejsze warunki mieszkaniowe mieli mieszkańcy miast niż wsi – w miastach na 1 mieszkanie przypadało 2,50 osoby, a na 1 izbę 0,71 osoby; na wsi odpowiednio – 3,19 i 0,79. Natomiast biorąc pod uwagę przeciętną powierzchnię użytkową w przeliczeniu na 1 osobę, korzystniej warunki mieszkaniowe kształtowały się na wsi – 27,1 m2, wobec 25,1 m2 w miastach.

W 2016 r. w województwie świętokrzyskim przekazano do użytkowania 3020 mieszkań, tj. o 5,3% więcej niż w 2013 r., ale mniej o 11,4% niż w 2015 r. i mniej o 14,5% niż w 2014 r.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w 2016 r. zarówno w miastach jak i na wsi wyposażone zostały w wodociąg, kanalizację, łazienkę oraz centralne ogrzewanie. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 115,5 m2 i była mniejsza o 3,9 m2 w stosunku do 2013 r. Pod względem przeciętnej powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania województwo świętokrzyskie uplasowało się na 3 pozycji po opolskim i śląskim.

Budynki i mieszkania oddane do użytkowania

W 2016 roku w powiecie skarżyskim oddano do użytku ogółem 128 budynków, w tym mieszkalnych 85. Jeśli chodzi o budynki indywidualne oddano ich ogółem 126, w tym mieszkalne 85. W porównaniu z sąsiednimi powiatami to dość mizerna liczba. W powiecie koneckim oddano ogółem 227 budynków, w tym mieszkalnych 152, w powiecie ostrowieckim 195, w tym mieszkalnych 113, w powiecie starachowickim – ogółem 183, w tym mieszalne 129.

Jeśli chodzi o mieszkania oddane do użytkowania w 2016 roku w całym powiecie było ich 88, w Skarżysku-Kamiennej 32, w gminie Suchedniów 15 – w tym w mieście 8, w gminie Bliżyn 11, w gminie Łączna i Skarżysku Kościelnym 15. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosiła od 137,9 m kw, do 173,6. Na tle innych powiatów znowu wypadamy słabo. W powiecie starachowickim oddano w 2016 roku 173 mieszkania, w powiecie koneckim 152, w ostrowieckim 125. Trzeba podkreślić, że w większości dotyczyło to mieszkań indywidualnych, nie oddano do użytku ani jednego mieszkania spółdzielczego i to w każdym z powiatów.

 

U.O.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.