Koniec z opłatą od posiadania psów w Skarżysku

Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej korzystając z uprawnienia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła w dniu 30 października 2008 roku opłatę od posiadania psów na swoim terenie. Po dziesięciu latach opłata ta decyzją radnych Rady Miasta została zniesiona. Uchwała wchodzi w życie od 1- go stycznia 2019 roku.

Niestety, nie każdy mieszkaniec Skarżyska zgłaszał do urzędu  fakt posiadania psa, w efekcie opłatę wnosiły tylko osoby, która psa zgłosiły.  W 2017 i 2018 roku, do opłaty, dobrowolnie zgodnie z obowiązująca uchwałą zgłosiło się łącznie 5 osób.

Wśród osób, które zarejestrowały dużą cześć stanowiły osoby, które z opłaty są zwolnione dzięki obowiązującym przepisom np. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 65 lat, prowadzące samodzielnie gospodarstwa domowe – z tytułu posiadania jednego psa, osoby posiadające umowę adopcyjną.

Z przeprowadzonej analizy  wynika, iż systematycznie zmniejsza się ilość zgłoszonych psów do płaty, z ilości ok. 500 w 2015 roku spadła do 270 w 2017 roku, co przekłada się na spadek wpływów, a koszty prowadzenia rejestru i windykacji wzrastały.

Na wniosek prezydenta miast Konrada Kroniga radni  Rady Miasta  procedowali podczas ostatniej sesji projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

– Podejmując decyzję kierowałem się faktem, iż koszty zbiórki przerastają wpływy z tego tytułu – podkreślał prezydent miasta.

– Nadmieniam, iż powyższa opłata nie jest opłatą obligatoryjną – każda gmina sama decyduje czy ją pobierać czy nie- dzięki uchwale od nowego roku Skarżysko dołączy do grona miast, które tej opłaty nie pobiera – dodaje Konrad Kronig.

Za zniesieniem opłat od posiadania psów głosowało 19 radnych.

Uchwała wchodzi w życie od 1- go stycznia 2019 roku. Oznacza to, iż opłata nie będzie pobierana od tego terminu. Mieszkańcy  którzy zapłacili w tym roku zrobili wiec dobrze, ci którzy nie zapłacili dalej są do tego zobligowani do końca bieżącego roku.

Zbyszek BIber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Walczymy o szybką szprychę dla Skarżyska

Prezydent miasta, Konrad Krönig zainicjował akcję zbierania podpisów poparcia dla uwzględnienia Skarżyska-Kamiennej w projektowaniu tzw. "szybkich szprych", czyli szybkich linii kolejowych łączących...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze