I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Skarżysko

W czwartek, 25 października, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas pierwszej sesji MRM – radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze do rady, wybrali również przewodniczącą Rady.

Reprezentację w MRM posiadają szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta, które spełniały warunki przydziału mandatów i wyraziły wolę zorganizowania wyborów do MRM, w tym roku wybrano radnych tylko w trzech szkołach Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i II LO im.A.Mickiewicza. Rada składa się w 12. radnych, w pierwszej sesji udział wzięło 11. radnych.

W uroczystej pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej nowej kadencji udział wzięli m.in. prezydenta miasta Konrad Kronig,  Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – Leszek Golik, Sekretarz Miasta Skarżyska-Kamiennej Agnieszka Winiarska. 
Młodzieżową Radę Miasta III kadencji tworzą: Julia Boczek, Joanna Grzelec, Mateusz Szabat, Elżbieta Czerska (Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (Gimnazjum Nr 1), Nadia Tuśnio, Emilia Szczygieł, Julia Tusińska, Weronika Wanat, Mikołaj Tarka (Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej), Mariusz Kania, Jakub Mikołajewski, Iga Nurzyńska (II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej).
Podczas pierwszej sesji radni MRM wybrali Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, na tą funkcję zgłoszono trzy kandydatury Weronikę Wanat, Julię Boczek i Joannę Grzelec, w wyniku głosowania przewodniczącą została Weronika Wanat, która uzyskała poparcie pięciu radnych.
Na wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta  zgłoszono dwie kandydatury Emilię Szczygieł Mateusza Szabata. W wyniku głosowania wybrano Mateusza Szabata, który uzyskał 6 głosów. Na Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej wybrano   Nadię  Tuśnio.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.