Zalanie mieszkania – kto ponosi odpowiedzialność za szkodę?

Rozmaitości

Jedną z częstych szkód z jakimi trzeba się zmierzyć jest zalanie mieszkania. To zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe, pociąga za sobą różnorodne konsekwencje i wymaga dość długiego sprzątania i naprawiania. Często wiążą się z tym również całkiem spore koszty. Kto zatem powinien zapłacić za przywrócenie mieszkania do pierwotnego stanu? Kto powinien zapłacić za osuszania i ewentualne remonty, które będą konieczne po wysuszeniu ścian?

Kilka przyczyn awarii

Jeżeli chodzi o zalanie mieszkania to nie zawsze odpowiedzialność spoczywa na lokatorach. Zasadniczo, trzeba wiedzieć, że instalacja hydrauliczno kanalizacyjna składa się z tak zwanych pionów i poziomów. Są to rury, które przebiegają pionowo lub poziomo. Wszystkie piony zarządzane są przez spółdzielnię mieszkaniową i to ona ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia. Jeżeli dojdzie do zalania lokatorów z powodu pęknięcia rury w pionie, to całą winą można z powodzeniem obarczyć spółdzielnię. To ona również powinna ponieść koszty związane z naprawami mieszkań, które ucierpiały na skutek zalania. Zwykle spółdzielnia mieszkaniowa, jako podmiot, również jest wyposażona w odpowiednie ubezpieczenie, dzięki któremu nie musi ponosić tego rodzaju kosztów z budżetu. Lokatorzy poszkodowani w wyniku zalania mieszkania z rury biegnącej w pionie powinni więc otrzymać wypłatę świadczenia z takiego właśnie ubezpieczenia.

Są też rury, które biegną w tak zwanym poziomie i za te rury odpowiedzialnością obciążeni są już sami lokatorzy. Rury, które tworzą poziom niejako należą do danego mieszkania i z tego właśnie wynika konieczność ponoszenia odpowiedzialności.

Jeżeli rura pęknie w mieszkaniu jednego z lokatorów, to może on otrzymać wypłatę świadczenia z ubezpieczenia swojej nieruchomości, jeżeli w zakresie ryzyk objętych odpowiedzialnością towarzystwa znajduje się właśnie zalanie. Właśnie dlatego tak ważne jest ubezpieczenie mieszkania od zalania na strzezdom.pl. Jednakże, rzadko kiedy zdarza się tak, że pęknięta rura zalewa tylko jedno mieszkanie. Zazwyczaj ilości wody są tak duże, że poszkodowany nie daje rady ich w porę zebrać i wszystko przesiąka do sąsiadów mieszkających niżej. Wówczas ponosi się odpowiedzialność nie tylko za zniszczenie swojego mieszkania, ale również za wyrządzenie szkody sąsiadowi.

W tym celu warto wykupić sobie dodatkową opcję ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dzięki polisie OC wszystkie szkody, które zostaną wyrządzone osobom postronnym będzie można sfinansować z pieniędzy z polisy, a nie ze swoich własnych środków. To bardzo istotna kwestia. Trzeba bowiem wiedzieć, że nie zawsze samo ubezpieczenie od zalania wystarczy, by pokryć wszystkie związane z zalaniem szkody. Ubezpieczenie od zalania, nie obejmuje bowiem sąsiadów, tylko ubezpieczonego.

Likwidacja szkody za zalanie

Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się też w dużym stopniu uprościć proces likwidowania szkody, ponieważ im jest on prostszy, tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie klienta i tym szybciej będzie można podjąć działania naprawcze.

Można więc zgłosić szkodę poprzez telefon, e-mail, sms, mms, formularz na stronie, czy w czasie wizyty w placówce. To klient decyduje, jaka forma jest dla niego najwygodniejsza i najkorzystniejsza.

Trzeba tylko pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób udokumentować szkodę. Nie wystarczy bowiem samo zgłoszenie, ale trzeba również udowodnić, że do zdarzenia rzeczywiście doszło. Dobrą formą dokumentowania są oświadczenia i fotografie. To najbardziej skuteczne i najwyżej cenione przez firmy ubezpieczeniowe potwierdzenia zgłaszanego zdarzenia. Do tego oczywiście warto dołączyć rachunki, faktury, koszty, wyceny remontu czy protokoły. Każdy dodatkowy dowód, to skrócenie procedury i przyspieszenie wypłaty świadczenia we wnioskowanej wysokości.

Podobnie wygląda sytuacja przy likwidowaniu szkód spowodowanych pożarem, o czym warto tutaj wspomnieć. Przy czym ubezpieczenie nieruchomości od ognia na strzezdom.pl wymaga dodatkowo oświadczenia również ze straży pożarnej, o przyczynie pożaru. W ubezpieczeniu może być bowiem wyłączona odpowiedzialność w przypadku podpalenia przez osoby trzecie albo rażącego niedbalstwa ze strony domowników.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.