Uporządkowali pomnik na Baranowskiej Górze

Rozmaitości

 O zaniedbanym pomniku na Baranowskiej Górze pisaliśmy już na łamach Tygodnika Skarżyskiego w październiku. Nasz czytelnik zaznaczał, ze teren wokół pomnika jest zaniedbany i prosi się  interwencję.

Po kilku tygodniach pomnik doczekał się uporządkowania.  W sobotę,11 listopada, członkowie Stowarzyszenia Lepsze Skarżysko wzięli udział w akcji porządkowania pomnika „Poległym w walce z hitlerowskim okupantem” na Górze Baranowskiej, zorganizowanej przez grupę inicjatywną osób skupionych wokół strony „Dawne Skarżysko”. Teren wokół pomnika został posprzątany, trawa i krzaki wykarczowane.

Jak zapewniają organizatorzy akcji – wykonane prace są częścią dłuższego procesu, a część z zaplanowanych prac (ze względów technicznych i logistycznych) zostanie wykonana wiosną.

– Należy mieć nadzieję, że i władze gminy na terenie której ww. pomnik stoi wreszcie sobie o nim przypomną…zaznaczają organizatorzy akcji.

Zmienić treść tablicy pamiątkowej

– Nie dziwi mnie brak zainteresowania ze strony zarówno mieszkańców Suchedniowa jak i Skarżyska stanem technicznym budowli na Baranowskiej Górze.  Ponoć pomnik ma przypominać poległych partyzantów Armii Krajowej. Niestety okolicznościowy napis na tablicy „Poległym w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie narodowe i społeczne w XXX rocznicę Ludowego Wojska Polskiego – Społeczeństwo Suchedniowa i Skarżyska –Kamiennej”, czyni go Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Inicjatorem powstania pomnika było środowisko kombatantów ZBoWiD, które nawet przy najszczerszych chęciach upamiętnienia swoich kombatantów i ich poległych kolegów z Armii Krajowej nie było w stanie w ówczesnych czasach zamieścić na tablicy pamiątkowej żadnego odniesienia do partyzantów podległych Rządowi Polskiemu na Uchodźctwie, bowiem wszelkie napisy na pomnikach musiały mieć zgodę cenzury, która miała na indeksie działalność  rządu londyńskiego i podległych mu struktur – pisze Marek Nadolnikze Skarżyska-Kamiennej.

– Myślę, że 90. rocznica wybuchu II wojny światowej to dobry przyczynek do uhonorowania partyzantów działających w okolicznych lasach. Nowe władze Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa powinny w porozumieniu z zainteresowanymi kombatantami i historykami uzgodnić nową treść tablicy pamiątkowej na pomniku – zaznacza Czytelnik.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.