Gdzie się podziali, ci bezrobotni…

Rozmaitości

Tak niskiego bezrobocia jak podaje w statystykach Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, nie było od lat!

Tak rekordowo niskiego bezrobocia w powiecie skarżyskim jeszcze nie było! Pod koniec grudnia 2017 r.w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. było 3.811 bezrobotnych! W analogicznym okresie w 2016 r. bezrobotnych było o 2.394 bezrobotnych więcej! To rekord!

Bezrobocie spadło we wszystkich gminach powiatu skarżyskiego

***

Skarżysko-Kamienna

2017 – 2088

2016 – 2645

Spadek o 557 osób

 

Skarżysko Kościelne

2017 – 360

2016 – 485

Spadek o 125 osób

 

 

Suchedniów

2017 – 527

2016 – 728

Spadek o 201 osób

 

Bliżyn

2017 – 607

2016 – 794

Spadek o 187 osób

 

Łączna

2017 – 229

2016 – 312

Spadek o 83 osoby

 

iek i wykształcenie bezrobotnych w 2017 i 2016 roku 2017 (grudzień) 2016 (grudzień)
wiek
18-24 lata 352 435
25-34 lata 1025 1309
35-44 lata 1001 1242
45-54 lata 732 992
55-59 lat 471 670
60 i więcej 230 316
wykształcenie
wyższe 594 724
policealne i średnie zawodowe 1048 1337
średnie ogólnokształcące 434 500
zasadnicze zawodowe 1069 1472
gimnazjalne i poniżej 666 931
Rok 2017 kontra 2016, cyli jak spadało bezrobocie 2017 (grudzień) procent 2016 (grudzien) procent
bezrobotni ogółem 3811 4964
kobiety 1967 51% 2428 48%
z prawem do zasiłku 825 21% 891 17%
bez kwalifikacji zawodowych 1064 27% 1343 27%
bez doświadczenia zawodowego 663 17% 880 17%
do 25. r.ż. 352 9,2% 435 8,7%
długotrwale bezrobotni 2018 52% 3002 60%
powyżej 50. r.ż. 1079 27% 1511 30%
Liczba bezrobotnych w 2017 roku na podstawie statystyk PUP

styczeń – 5.273
luty – 5.123
marzec – 4.853
kwiecień – 4.635
maj – 4.496
czerwiec – 4.226
lipiec – 4.148
sierpień – 4.106
wrzesień – 3.967
październik – 3.702
listopad – 3.755
grudzień – 3.811

Małgorzata Śpiewak

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.