III LO zlikwidowane

flash Oświata

Z dniem 31 sierpnia III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej zniknie z mapy miasta. Taką decyzję podjęli radni podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu.

Radni podzieleni

Zgody wśród radnych co do likwidacji III LO nie było. Jeszcze zanim przystąpiono do przyjęcia uchwały o likwidacji, stanowczy sprzeciw wyraziła radna Renata Bilska.

– To nie pora na wygaszanie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że licea będą 4-letnie – mówiła radna Renata Bilska. – Czy została zrobiona symulacja jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli? Może lepiej by było wybrać jedną placówkę, do której poszliby uczniowie. Nie rozdzielajmy szkoły na pół. Którzy uczniowie skorzystają z propozycji przejścia? A może ktoś przejdzie do Szydłowca. Czy nie stracimy młodzieży? – dopytywała radna.

Trzeba podkreślić, iż zanim doszło do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji III LO, radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej. Wówczas za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.

Nie za szybko?

Radni opozycji w ubiegły poniedziałek zarzucili Zarządowi, że podejmują uchwałę w pośpiechu, a w projekcie są uchybienia.

– Słowo pospiech nie pasuje do naszych poczynań – wyjaśniała Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu odpowiedzialna za oświatę. – Już w maju ubiegłego roku spotkaliśmy się po raz pierwszy z dyrektorami. Później była uchwała o zamiarze likwidacji. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie koszty tej decyzji, zarówno ekonomiczne, jak i ludzkie. Pracownicy wyrazili na to zgodę – dodała.

Głos w tej sprawie zajął także starosta Jerzy Żmijewski.

– Czego tu nie dopełniliśmy? Projekt uchwały zawiera komplet dokumentów, jest zgodny z prawem. Zawarte są w nim prognozy demograficzne, wydatki, koszty kształcenia. Pozytywną opinię wydał kurator, ZNP, Rada Pedagogiczna, związki zawodowe. Powiadomieni o zamiarze likwidacji zostali i nauczyciele, uczniowie, rodzice – wyliczał starosta.

Starosta po raz kolejny powołał się na demografię.

– Nie mamy młodzieży, nie ma naboru i dlatego trzeba podjąć działania, choć to trudne decyzje – dodał.

Obecnie w III LO kształci się 244 uczniów w 9 oddziałach – 4 oddziały klas trzecich kończą edukację w roku szkolnym 2015/2016. Z przeprowadzonych analiz wynika, bazując na naborze do klas I w latach poprzednich, iż w roku szkolnym 2016/2017 w III Liceum Ogólnokształcącego będzie funkcjonowało 6 albo 7 oddziałów, a liczba uczniów wyniesie ok. 178-210. Prognozy demograficzne wyraźnie wskazują, że nie można również oczekiwać zwiększenia liczby uczniów w przyszłości.

10 głosów „za”

Podczas poniedziałkowej sesji 10 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 5 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Z zapisów uchwały wynika, iż uczniowie likwidowanej szkoły będą mogli kontynuować naukę w dwóch pozostałych liceach na terenie Skarżyska-Kamiennej – w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego i w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Jeśli chodzi o nauczycieli będą zatrudnieni w wymiarze określonym w arkuszu organizacyjnym. Budynek po szkole ma zostać zagospodarowany.

Jak można wyczytać w uzasadnieniu uchwały zmniejszenie liczby liceów ogólnokształcących do dwóch nie będzie problemem, ponieważ 2 pozostałe licea mogą kształcić więcej uczniów niż w chwili obecnej. Zasadność likwidacji III LO wyjaśniono m.in. faktem, iż III LO jest szkołą najmniejszą spośród liceów prowadzonych przez powiat, a koszt kształcenia w niej, w przeliczeniu na jednego ucznia, jest największy. Podjęte działania mają służyć dostosowaniu struktury szkół ogólnokształcących na terenie powiatu do potrzeb, umożliwić właściwą organizację pracy i przyczynić się do zmniejszenia kosztów kształcenia.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.