Nagrody w Dniu Patrona

flash Oświata

– 6 lat temu obiecywaliśmy, że będziemy dawać dowód tego, iż jesteśmy godni nosić imię Armii Krajowej. Tak właśnie się dzieje. To było 6 lat ciężkiej pracy na niwie społecznej. Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach patriotycznych, szerzyliśmy działania związane z wiedzą o Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych – tymi słowami rozpoczął uroczystość Janusz Maciejewski, dyrektor ZST. – Uroczystość poświęcona jest żołnierzom AK, którzy stanęli w obronie Ojczyzny. Obowiązki patriotyczne zmuszały naszych przodków do chwytania za broń. Dziś dowód patriotyzmu możemy okazać w różnorodny sposób, choćby starając się wypełniać jak najlepiej uczniowskie obowiązki – podkreślał dyrektor.

W Zespole Szkół Technicznych nie brakuje zdolnych uczniów. Właśnie w Dniu Patrona wręczono im nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce. Tytuł Mastermind i 400 zł odebrał Igor Boćkowski, tytuły Mastermind i 200 zł: Weronika Skuza, Maciej Wojtyna, Tomasza Chyliński. Tytuł Pierwszak z K(L)ASĄ i 250 zł. trafił do Patryka Jaworskiego, a za 100% obecność na zajęciach dyplom i 200 zł. odebrał Mateusz Łyżwa.

Tego dnia doceniono także gimnazjalistów, którzy brali udział w konkursie wiedzy o żołnierzach Armii Krajowej. Nagrodzono ich książkami i dyplomami. Nagrody trafiły także do uczniów, którzy najlepiej wypadli na konkursie ortograficznym.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się program artystyczny poświęcony żołnierzom Armii Krajowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.