Praktykowali w Portugalii

Oświata

16. uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej doskonaliło swoje umiejętności zawodowe w Portugalii. Pojechali tam uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa i technik geodeta.

Szkoła od wielu lat zapewnia uczniom możliwość poszerzania kompetencji zawodowych poprzez udział w praktykach zagranicznych w ramach projektów Leonardo da Vinci, a od tego roku, Erasmus+. Aktywność i skuteczność szkoły w pozyskiwaniu środków na realizację tej ważnej formy wsparcia kształcenia zawodowego sprawia, że skorzystać z niej może już większość uczniów tej szkoły.

W październiku zrealizowano kolejną edycję programu praktyk. 16 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli miało okazję wyjechać do Portugalii. Grupa geodetów rozpoczynała zajęcia w CINEL Lizbona od kursu projektowania obiektów trójwymiarowych, poprzedzającego praktyczne zajęcia z GPS. W ramach praktyki uczniowie dokonywali pomiarów geodezyjnych, sporządzali plany zabudowy i mapy geodezyjne.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa podnosili swoje kwalifikacje w czterech firmach budowlanych, przodujących na lokalnym rynku pracy.

Uczniowie nie tylko podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, ale i zdolności językowe. Była także okazja do zwidzenia Lizbony i jej zabytków.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.