Bądźmy ostrożni, bądźmy bezpieczni

flash Oświata

Tak brzmiało hasło przewodnie wizyty strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach w Szkole Podstawowej w Zaleziance. Dzieci dowiedziały się jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia.

– Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. Dlatego w Szkole Podstawowej w Zaleziance odbyło się spotkanie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrustów, gm. Zagnańsk – mówi Anna Wiśniewska, nauczyciel w oddziale przedszkolnym w „zerówce”.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas edukacji wczesnoszkolnej z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, mogły obejrzeć wóz z zewnątrz, a także posiedzieć w środku. Chętni mogli przymierzyć także hełm strażacki. Na koniec wszystkie dzieci wspólnie ze strażakami, polewały innych wodą z węża strażackiego, co sprawiło im ogromną radość.

– Cele, które sobie założyliśmy to: nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego), zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków – dodaje Anna Wiśniewska.

Na zakończenie spotkania strażacy poczęstowali przedszkolaków słodyczami. Dzieci podziękowały strażakom, za ciekawe i pouczające spotkanie, słodką niespodzianką oraz własnoręcznie wykonanymi rysunkami przedstawiającymi ich pracę.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.