Są gotowi przejąć szkołę

Oświata

Stanowcze „nie” przeciw likwidacji szkoły

Mieszkańcy, Rada Osiedla i  Rada Rodziców swój stanowczy sprzeciw przeciwko planom likwidacji, jak i planom przekazaniu placówki podmiotowi niepublicznemu, wyrazili już na początku tego roku. Byli zdania, że takie posunięcie to zagrożenie dla szkoły. Napisali nawet list otwarty, w którym przedstawili argumenty przemawiające przeciw likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałem przedszkolnym (było ich 15), a także argumenty przeciw przekazaniu szkoły podmiotowi niepublicznemu. Jak podkreślali przekazanie szkoły stowarzyszeniu może być przyczyną częstych zmian w obsadzie pracowników pedagogicznych, a to może spowodować drastyczny spadek liczby uczniów i w konsekwencji likwidację szkoły z jej wszystkimi następstwami przedstawionymi w powyższym piśmie.

Z inicjatywy mieszkańców

Mieszkańcy osiedla Pogorzałe postanowili w końcu założyć własne Stowarzyszenie – Nasze Pogorzałe. Zostało zarejestrowane w marcu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

– Tworząc stowarzyszenie udało nam się zebrać liczną grupę osób, znacznie przekraczającą ustawowe minimum 15 członków, posiadających wysokie kompetencje, a także doświadczenie w wielu obszarach. W stowarzyszeniu są: prawnicy, ekonomiści, pedagodzy, prywatni przedsiębiorcy oraz specjaliści z różnych dziedzin – mówi Paweł Bugajski, prezes Stowarzyszenia. – Największym atutem naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, potwierdzany rokrocznie wynikami ze sprawdzianu szóstoklasistów. Dodatkowo optymalna liczebność klas pozwala na częsty kontakt nauczyciela z każdym dzieckiem, sprzyja indywidualizacji nauczania, ma również znaczący wpływ na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do naszej placówki. Przy aktywnym udziale wszystkich członków stowarzyszenia chcemy utrzymać dotychczasowy poziom naszej szkoły, a nawet więcej – przygotować jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę – atrakcyjną również dla dzieci spoza naszego osiedla – dodaje.

Ośrodek kulturalno – społeczny

Mieszkańcy chcą, by szkoła służyła nie tylko nauce, ale stałą się miejscem, gdzie będzie można spędzać w inny sposób.

– Do tej pory, mieszkańcy osiedla Pogorzałe nie raz już udowodnili, że swoimi działaniami wspierają funkcjonowanie obecnie istniejącej szkoły, która pełni jednocześnie funkcję jedynego ośrodka kulturalno – społecznego. Chcemy kontynuować dotychczasowe tradycje, a dodatkowo wzbogacić naszą ofertę na rzecz środowiska lokalnego, którą z braku innych obiektów na osiedlu Pogorzałe można realizować wyłącznie w budynku szkoły – podkreśla Paweł Bugajski.

Stowarzyszenie liczy na wsparcie ze strony Urzędu Miasta oraz przychylność Rady Miasta.

– Nie zakładam możliwości, że może nam się nie udać. Wszystkich zainteresowanych, w imieniu członków stowarzyszenia, zapraszam do odwiedzenia Szkoły Podstawowej nr 9 – dodaje prezes.

Gmina przychylna

Okazuje się, że gmina jest jak najbardziej za Stowarzyszeniem.

– Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe oczywiście ma szanse. Rozmowy trwały długo. Szkoła zostanie przekazana jako szkoła publiczna. Gmina będzie partycypować w kosztach utrzymania – będzie dopłacała do subwencji oświatowej – mówi Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta. – Uchwała o przekazaniu szkoły podejmowana będzie na sesji Rady Miasta najprawdopodobniej w maju. Przekazanie nastąpi najprawdopodobniej od 1 stycznia 2016 roku. Obecnie nadal trwają rozmowy, konsultacje i dyskusje na temat szczegółów przekazania. Najbliższe spotkanie ze Stowarzyszeniem zaplanowano na 20 kwietnia – dodaje.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.