Nasza kotwica pamięci

Oświata

W poniedziałek 20 marca w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Sportowej w Skarżysku-Kamiennej odsłonięto tablicę poświęconą Ludwikowi Gruszczyńskiemu, powstańcowi warszawskiemu, żołnierzowi Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który został uhonorowany Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem „Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz brytyjskim „War Medal 1939-1945” – za udział w walkach na terenie Belgii i Holandii.

Na granitowej tablicy pojawił się napis „Pamięci plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps.Gruszka” 1920-1995. Powstańca Warszawskiego, żołnierza AK i PSZ na Zachodzie, wieloletniego mieszkańca Skarżyska-Kamiennej. Bóg – Honor- Ojczyzna”. Wnioskodawcami tej inicjatywy byli wnukowie Łukasz Gruszczyński oraz Mariusz Gruszczyński, którzy zabiegali od blisko dwóch lat o uhonorowanie dziadka.

– Zwróciliśmy się z wnioskiem do prezydenta Skarżyska-Kamiennej o jego upamiętnienie. Projekt tablicy upamiętniającej oraz inicjatywa umieszczenia jej w budynku szkoły uzyskały akceptację Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie – podkreślał Łukasz Gruszczyński. 

– Cieszy inicjatywa braci Łukasza i Mariusza Gruszczyńskich odnośnie uhonorowania ich dziadka. Będę wyrazicielem woli całego skarżyskiego samorządu, że jest Nam niezmiernie miło móc uhonorować pana Ludwika Gruszczyńskiego, jest to dla Nas wielki zaszczyt. Panowie myślę że dziadek byłby z Was naprawdę dumny, nie tylko w związku z dzisiejszym dniem, ale także dlatego, że na co dzień w swoim życiu krzywicie postawy patriotyczne i historyczne. Widać to w codziennym życiu, bardzo Wam takiej postawy gratuluję – powiedział Konrad Kronig, prezydent miasta.

Na uroczystości odsłonięcia pomnika tablicy obecnych było wielu znakomitych gości łącznie ze starostą skarżyskim Jerzym Żmijewskim, prezydentem miasta Konradem Kronigiem jego zastępcą Andrzejem Brzezińskim, obecni byli również radni rady miasta Marek Gąska, Adam Ciok, Rafał Lewandowski, Bogusław Ciok,  dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta Skarżyska. Nie zabrakło również przedstawicieli organizacji kombatanckich Henryka Czecha, Janusza Sermanowicza czy Genowefy Piotrowskiej. Na uroczystości obecna Józefa Gruszczyńska wdowa po Ludwiku, która była bardzo wzruszona i szczęśliwa, że wnukom udało się doprowadzić do odsłonięcia tablicy.

– Nigdy nie spodziewaliśmy się, że w tej szkole, którą ukończyli mój tata, wuj oraz ja, będzie nasza kotwica pamięci. Fajnie, że to właśnie w tej szkole. Cieszę się, że wszyscy pozytywnie się odnieśli do tego pomysłu, nie było żadnego sprzeciwu. To dla rodziny ten dzień na, który czekali od ponad 20 lat. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta tablica mogła być dzisiaj odsłonięta – powiedział Mariusz Gruszczyński, wnuk Ludwika.
– Ta tablica nie jest tylko po to, żeby sobie wisiała, jak będziecie koło niej przechodzić, pamiętajcie, że ktoś kiedyś podniósł karabin, tylko po to, żebyśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce, przechodząc wspomnijcie tych ludzi. Dziękuje wszystkim, którzy się przyczynili do tego – mówił Mariusz Gruszczyński .
– To wydarzenie dla mnie bardzo szczególne, jestem bardzo podekscytowany. Cieszę się bardzo, że mogłem w imieniu naszego taty Andrzeja, który nie mógł być na uroczystości z powodu choroby, odsłonić tablicę pamięci naszego dziadka. Kiedy mój brat wspominał dziadka w oczach pojawiły się łzy i wzruszenie. Niesamowite dla mnie było to, że tak licznie przybyli  zaproszeni goście, za co bardzo im dziękuje, że byli  razem z nami w tak szczególny dla Nas dzień. Pamięć o dziadku trwała, trwa i będzie trwała dalej – podkreślał Łukasz Gruszczyński.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.