Dumni rodzice z listami gratulacyjnymi

Oświata

Rodzice 81. najzdolniejszych uczniów Gimnazjum nr 1 w Skarżysku – Kamiennej otrzymało listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Średnia ocen najlepszych uczniów wyniosła 4,5. Tytuł Prymusa Szkoły, osiągając średnią ocen 5,43 otrzymała Aleksandra Ziomek z klasy II d. Najlepszą klasą w szkole ze średnią 4,62 jest klasa 2 a.

Wyróżnienie najlepszych uczniów jest już tradycją w Gimnazjum  nr 1. Tradycyjnie wszystkim rodzicom uczniów i nauczycielom gratulował dyrektor szkoły Andrzej Warwas, wicedyrektorka Elżbieta Chajduga oraz Krzysztof Myszka, wiceprezydent miasta.

– Jest dla mnie olbrzymią radością ,że wśród uczniów Gimnazjum nr 1 jest tylu wyróżnionych uczniów, bardzo dobre wyniki w nauce. W imieniu prezydenta Konrada Kroniga i własnym chciałbym wszystkim zgromadzonym, wszystkim odpowiedzialnym za to, że Ci uczniowie osiągnęli tak wspaniałe wyniki, a więc nauczycielom złożyć głębokie ukłony – podkreślał Krzysztof Myszka.

– Szkoła jest miejscem, gdzie odkrywane są zdolności i talenty. Dzięki pracy kadr pedagogicznej, pracy uczniów, wsparciu  rodziców są one odpowiednio kształtowane. Misją szkoły jest pomaganie wszystkim młodym ludziom w rozwijaniu pasji, możliwości i zainteresowań.  Uroczystość rozdania listów pochwalnych est okazją do wyrażenia uznania dla wyników osiąganych przez uczniów naszej szkoły. Z tej okazji kieruję w stronę rodziców i nauczycieli słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego kształtowania młodzieży – mówiła Elżbieta Chajduga, wicedyrektor szkoły.

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni dyplomami za 100% frekwencję  uczniowieAnita Skorek, Natalia Kwiecień, Jakub Jakutowicz, Bartosz Majduch, Paulina Strzelecka, Patryk Dróżdż, Julia Adamczyk, Grzegorz Jędrzejczyk. 

Nagrodę specjalną otrzymała Małgorzata Jedynak z II a,(wolontariusz, który podczas 26. Finału WOŚP zebrał największą kwotę – 893,80 zł ). Szczególne podziękowania za pomoc szkole otrzymała Joanna Robakowska. Spotkanie zakończyło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom najzdolniejszych uczniów.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.