Dumni rodzice z listami gratulacyjnymi

Oświata

Rodzice 81. najzdolniejszych uczniów Gimnazjum nr 1 w Skarżysku – Kamiennej otrzymało listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Średnia ocen najlepszych uczniów wyniosła 4,5. Tytuł Prymusa Szkoły, osiągając średnią ocen 5,43 otrzymała Aleksandra Ziomek z klasy II d. Najlepszą klasą w szkole ze średnią 4,62 jest klasa 2 a.

Wyróżnienie najlepszych uczniów jest już tradycją w Gimnazjum  nr 1. Tradycyjnie wszystkim rodzicom uczniów i nauczycielom gratulował dyrektor szkoły Andrzej Warwas, wicedyrektorka Elżbieta Chajduga oraz Krzysztof Myszka, wiceprezydent miasta.

– Jest dla mnie olbrzymią radością ,że wśród uczniów Gimnazjum nr 1 jest tylu wyróżnionych uczniów, bardzo dobre wyniki w nauce. W imieniu prezydenta Konrada Kroniga i własnym chciałbym wszystkim zgromadzonym, wszystkim odpowiedzialnym za to, że Ci uczniowie osiągnęli tak wspaniałe wyniki, a więc nauczycielom złożyć głębokie ukłony – podkreślał Krzysztof Myszka.

– Szkoła jest miejscem, gdzie odkrywane są zdolności i talenty. Dzięki pracy kadr pedagogicznej, pracy uczniów, wsparciu  rodziców są one odpowiednio kształtowane. Misją szkoły jest pomaganie wszystkim młodym ludziom w rozwijaniu pasji, możliwości i zainteresowań.  Uroczystość rozdania listów pochwalnych est okazją do wyrażenia uznania dla wyników osiąganych przez uczniów naszej szkoły. Z tej okazji kieruję w stronę rodziców i nauczycieli słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego kształtowania młodzieży – mówiła Elżbieta Chajduga, wicedyrektor szkoły.

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni dyplomami za 100% frekwencję  uczniowieAnita Skorek, Natalia Kwiecień, Jakub Jakutowicz, Bartosz Majduch, Paulina Strzelecka, Patryk Dróżdż, Julia Adamczyk, Grzegorz Jędrzejczyk. 

Nagrodę specjalną otrzymała Małgorzata Jedynak z II a,(wolontariusz, który podczas 26. Finału WOŚP zebrał największą kwotę – 893,80 zł ). Szczególne podziękowania za pomoc szkole otrzymała Joanna Robakowska. Spotkanie zakończyło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom najzdolniejszych uczniów.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz