Odszkodowanie za spowodowanie niedotlenienia dziecka

Rozmaitości

Tlen jest nieodzowny dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, jego brak powoduje obumieranie poszczególnych komórek i układów, a w konsekwencji śmierć. Narządem najbardziej wrażliwym na brak tlenu jest mózg – już w kilka minut po zaprzestaniu dostarczania do niego właściwej ilości tego pierwiastka dochodzi do powstania w nim nieodwracalnych zmian. Stąd też tak ważnym jest przeciwdziałanie podczas porodu jakiemukolwiek niedotlenieniu dziecka.

Niebezpieczne niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe jest jednym z najniebezpieczniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia dziecka, które może wystąpić podczas porodu. Dochodzi do niego w wyniku zaprzestania dostarczania do organizmu dziecka odpowiedniej ilości tlenu, np. z powodu zbyt długiego przebywania dziecka w drogach rodnych kobiety, czy owinięcia pępowiny wokół jego szyi. W zależności od długości trwania takiego stanu może dojść do różnego stopnia uszkodzenia mózgu: od drobnych dysfunkcji po bardzo poważne upośledzenie, z porażeniem czterokończynowym włącznie. Warto pamiętać, że niektóre skutki niedotlenienia okołoporodowego mogą pojawić się dopiero po latach. Jąkanie się, dysleksja, czy inne problemy w rozwoju dziecka bywają wynikiem nieodpowiedniego natleniania podczas porodu. Stąd tak ważne jest odpowiednie przeciwdziałanie temu zagrożeniu, zwłaszcza rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem w przypadkach przedłużającego się porodu, czy baczne zwracanie uwagi na możliwość wystąpienia tzw. kolizji pępowinowej.  

Jest to komplikacja polegająca na zaplątaniu lub zaciśnięciu się pępowiny w łonie matki albo na zaciśnięciu się pępowiny wokół szyi dziecka. Jak wskazuje specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym nie ma sposobu przeciwdziałania kolizji pępowinowej, jednak natychmiastowa reakcja po wykryciu tego stanu może uchronić dziecko przed niedotlenieniem okołoporodowym. Podczas porodu wystarczy delikatne przesunięcie pępowiny ponad główkę dziecka, aby nie uciskała szyi. Jeżeli nie jest to możliwe konieczne jest jej przecięcie bądź wykonanie cesarskiego cięcia. Jak dochodzić swoich praw, kiedy położna bądź lekarz nie dopełnią swoich obowiązków i dojdzie do niedotlenienia dziecka?

 

Dochodzenie odszkodowania za błędy w sztuce medycznej

Niepodjęcie właściwych działań przez personel szpitala może zostać uznane za błąd w sztuce medycznej. W przypadku wystąpienia u dziecka negatywnych następstw takiego stanu rzeczy prawem rodziców jest ubiegać się o stosowną rekompensatę. Odszkodowania medyczneobejmują rekompensatę wszelkich uszczerbków na zdrowiu spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem personelu medycznego. Niestety w Polsce rzadko szpitale przyznają się do swoich błędów, dlatego też trudno rozwiązać taki spór polubownie, co powoduje konieczność wytoczenia powództwa cywilnego. Sam proces nie należy do łatwych – wymaga udowodnienia winy personelu w nieprawidłowym postępowaniu, co rodzi konieczność przeprowadzania skomplikowanych dowodów. Jednak warto podjąć ten wysiłek – uzyskane odszkodowanie może bardzo pomóc w leczeniu i rehabilitacji dziecka.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.