Wystawa „2. Pułk Artylerii Polowej i Lekkiej Legionów”

flash Kultura

Wernisaż rozpoczął się od wystąpienia komisarza wystawy Konrada Otwinowskiego z Muzeum Historii Kielc, który opowiedział o działalności Legionów. Wcześniej przybyłych gości, wśród których byli m.in. poseł Andrzej Bętkowski, radny Marcin Piętak, Sekretarz Miasta Agnieszka Winiarska oraz Paweł Kołodziejski – dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, przywitała dyrektorka placówki Monika Kowalczyk – Kogut.

Na 12 planszach zaprezentowane zostały materiały archiwalne oraz krótkie teksty przybliżające historię pułku od chwili jego powstania w 1919 r. Ukazany został udział artylerzystów 2. Pułku Artylerii Polowej Legionów w wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Okres pokojowej egzystencji pułku w ramach kieleckiego garnizonu Wojska Polskiego zilustrowany został materiałami ukazującymi codzienną służbę artylerzystów oraz ich udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. Zaprezentowane zostały wybrane sylwetki dowódców, oficerów i podoficerów służących w 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów (od 1932 r. przemianowanym na 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów).

Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów: Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego oraz osób prywatnych. Część fotografii i dokumentów jest pokazywana po raz pierwszy. Podczas zwiedzania wystawy poznamy jak przebiegał udział Pułku w wojnie obronnej Polski, symbole pułku, oficerów i żołnierzy pułku, uroczystości i codzienną służbę.

Bogato ilustrowane ujęcie historii kieleckich artylerzystów powinno zaciekawić nie tylko miłośników Wojska Polskiego, ale też wszystkich zainteresowanych okresem dwudziestolecia międzywojennego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.