Przydomowe oczyszczalnie przyjazne dla środowiska

ekoserwis

Przydomowe oczyszczalnie ścieków rozwiązują problem związany z odprowadzeniem ścieków z gospodarstwa szczególnie w małych gminach. To bardzo ekologiczna forma.

W małych gminach i wsiach o o rozproszonej zabudowie najlepszym rozwiązaniem okazuje się inwestycja w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Taki przykładem może być np. gmin Smyków, w powiecie koneckim, gdzie na jej terenie kilka lat temu realizowano projekt zakładający budowę takich właśnie ekologicznych form.

Polegają one na wzbudzeniu w środku instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych, rozkładających ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne. Możne je odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego, albo rzeki, bez narażania ich na skażenie.

Jednym z najkorzystniejszych form dofinansowania są środki na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a składanie wniosków na ich uzyskanie ma charakter ciągły, co oznacza, że można je składać przez cały rok. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się o taką możliwość, czy w WFOŚiGW, czy w swoim urzędzie gminy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.