W czynie społecznym pomalowali barierki

Suchedniów

 

W dniach 10 i 12 tego listopada odbyła się w Suchedniowie niezwykła akcja społeczna zorganizowana przez  Stowarzyszenie KOS – „Ku Odnowie Suchedniowa”. Celem akcji było pomalowanie starych zamontowanych bowiem w 1973 roku, metalowych barierek znajdujących się pomiędzy suchedniowskim zalewem i a parkiem.
– Barierki skorodowane i powyginane dotychczas straszyły swym wyglądem, były elementem ewidentnie szpecącym krajobraz miejski. Postanowiliśmy coś z tym zrobić. Mając świadomość, że w przyszłości planowana jest rewitalizacja terenu wokół zalewu oraz parku miejskiego, nie należało się spodziewać, że uda się wymienić barierki na zupełnie nowe – zaznacza Emil Tokarczyk, pomysłodawca akcji.

– Stowarzyszenie „KOS” pod patronatem zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia „Asumpt” pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł na renowację starych barierek. Renowacja objęła prostowanie najbardziej pogiętych  barierek i pomalowanie całości. Projekt nosił nazwę „Pomalujmy nasz suchedniowski świat” został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Młodych Inicjatywy, w ramach projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.
– Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy nam pomagali w malowaniu barierek, a także tym, którzy choćby dobrym słowem czy uśmiechem dodawali nam otuchy – zaznacza Emil Tokarczyk.

W akcji udział wzięli mieszkańcy Suchedniowa i nie tylko, na uwagę zasługuje fakt, że barierki malował również prezydent Starachowice Marek Materek.

Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.