Nie mogłam wymarzyć sobie lepszej „ekipy”

Gorące tematy Suchedniów

Ma 18 lat, uczy się w skarżyskim  „Erblu” czyli I LO im. J.Słowackiego. Od kilku lat działa w organizacjach młodzieżowych, takich jak np. Rada Dzieci i Młodzieży RP czy Grupa Robocza ds. Dialogu z Młodzieżą przy Ministrze Edukacji Narodowej. Należy także do Stowarzyszenia na rzecz Powołania Rady Młodzieży RP, w ramach którego właśnie realizuje wraz z radnymi Projekt Założeń Strategii Państwa dla Młodzieży. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Warszawskim, jednak nie sprecyzowała jeszcze kierunku. W wolnych chwilach spędza czas z bliskimi lub zgłębia literaturę polską. Mowa o Natalii Chrząszcz, przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie.

Zbyszek Biber: – Czym jest Młodzieżowa Rada Miejska? Jakie są jej cele, kompetencje i zakres działań?

Natalia Chrząszcz: – Młodzieżowa Rada Miejska jest organem konsultacyjno – doradczym. Naszym obowiązkiem jest zbieranie informacji od innych młodych osób na temat tego jak według nich powinno funkcjonować miasto, czego oczekują, jakich potrzebują zmian. Oprócz tego jako młodzież mamy możliwość realizacji różnych projektów grantowo-konkursowych, które organizowane są przez różne organizacje i instytucje.

Z.B: – Jak trafiała Pani do Młodzieżowej Rady Miejskiej? Czy wasze działanie ma związek z polityką? Czy to chęć pracy w samorządzie?

N.Ch: –  Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej zostali wyłonieni poprzez wybory, które odbyły się 31 stycznia 2018 roku. Działania Młodzieżowej Rady nie są w żaden sposób związane z polityką; to, co robimy jest wynikiem chęci zaangażowania w lokalne wydarzenia, eventy, itd.

 Z.B: – Czy współpracujecie z innymi młodzieżowymi radami? 

N.Ch: –  Nasza kadencja tak naprawdę dopiero się zaczęła, oczywiście nawiązujemy kontakty z innymi młodzieżowymi radami z całej Polski, staramy się promować naszą działalność. W ciągu tych trzech miesięcy udało nam się zrobić naprawdę dużo, zawarliśmy wiele nowych, cennych znajomości. Czekamy na jeszcze więcej!

 Z.B: – Jak często obraduje Młodzieżowa Rada Miejska?

N.Ch: –  Spotykamy się tak często, jak tego potrzebujemy. Czasem są to nawet dwa spotkania w tygodniu, czasem mniej – to zależy od tego czy potrzebujemy ustalić daną rzecz podczas spotkania czy jesteśmy w stanie zrobić to online.

 Z.B: – Czy spodziewała się pani, że zostanie przewodniczącą MRM?

N.Ch: –  Brałam pod uwagę taką możliwość, jednak była druga, równie kompetentna kandydatka; sytuacja rozstrzygnęła się podczas wyborów do prezydium MRM.

 Z.B: – Jakie cechy powinien posiadać przewodniczący? Czy to trudna rola?

N.Ch: –  Moim zdaniem rola jest niezwykle trudna, ponieważ przewodniczący ponosi odpowiedzialność za swoich radnych, za działania rady, za wszystkie projekty, jakie są realizowane. Oprócz tego trzeba posiadać umiejętność kierowania pracą innych osób, aby praca zespołowa przynosiła przyjemność i nie prowadziła do wewnętrznych sporów.

 Z.B: – Jakie pomysły macie na swoją dwuletnią działalność? Jakimi projektami może pochwalić się Młodzieżowa Rada Miejska w Suchedniowie,  Jakie są najbliższe wydarzenia organizowane przez Młodzieżową Radę?

N.Ch: –  Obecnie realizujemy dwa projekty – „Taśmy przyszłości” w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi w akcji” oraz „Od młodzika do młodego polityka” w ramach programu „Świętokrzyskie dla młodych”. Oprócz tego pomagaliśmy SOK „Kuźnica” w organizacji XIII Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych, który odbył się w Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Suchedniowie. Obecnie przygotowujemy się do II Turnieju Młodzieżowych Rad w Piłkę Siatkową, który odbędzie się już 19 maja w Suchedniowie. Myślę, że w przyszłości będziemy realizować kolejne grantowe projekty, a do pomocy w lojalnych inicjatywach zawsze jesteśmy chętni.

 Z.B: – Gdzie można dowiedzieć się o działaniach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie?

Nasza działalność przedstawiana jest w każdym numerze Gazety Suchedniowskiej, także na blogu Nasz Suchedniów, jednak najbardziej aktualne informacje znajdują się na naszym fanpage`u na Facebook`u – Młodzieżowa Rada Miejska Suchedniów, a także w serwisie Instagram – @mrmsuchedniow.

 Z.B: Czy młodzi radni chętnie  przychodzą na obrady, spotkania robocze, sesje? Jak układa się współpraca z radnymi?

 II kadencję MRM w Suchedniowie tworzy 14 wyjątkowych i wartościowych dziewczyn – wraz z Panią Opiekun na czele. Każda z nich ma dużo zapału do pracy, wspaniałe pomysły, a przede wszystkim mnóstwo energii i chęci działania. Współpraca układa się bardzo owocnie, bez żadnych konfliktów. Na wielu spotkaniach frekwencja wynosiła 100%, na innych ewentualnie brakowało pojedynczych osób. Dziewczyny zawsze wywiązują się ze swoich obowiązków, a spotkania robocze traktują bardzo poważnie. Nie mogłam wymarzyć sobie lepszej „ekipy”.

 Z.B: – Jak widzicie  perspektywę życia dla młodego człowieka w Suchedniowie?

– To bardzo indywidualna kwestia, zależy od planów danej osoby na przyszłość, od tego czym chciałaby się zajmować, dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

 Z.B: – Jak duży wpływ ma Młodzieżowa Rada Miejska na „dorosłą” Radę?, czy współpracujecie ze sobą? Dorośli radni słuchają Waszego zdania?

N.Ch: – Dobrym przykładem tutaj jest kwestia obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, ponieważ w Suchedniowie, jak co roku, Rada Miejska organizuje festyn dla wszystkich dzieci z terenu gminy. W tym roku jako MRM przeprowadziliśmy w każdej szkole ankiety, w których uczniowie podawali swoje pomysły na uczczenie tego dnia. Odpowiedzi zostały przedstawione przez nasze Radne na odpowiednim spotkaniu z Radą Miejską. Z ogromną dumą mogę stwierdzić, że wiele z nich zostało przyjętych pozytywnie, więc dane atrakcje pojawią się na festynie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że Rada Miejska daje nam możliwość współpracy i chce poznawać zdanie lokalnej młodzieży na dany temat.

Z.B: – Kto jest Waszym opiekunem z ramienia Urzędu Gminy,  jak układa się współpraca?

N.Ch: Opiekunem z UMiG Suchedniów jest Pani Karolina Styczeń, o której wspomniałam już wcześniej. Współpraca układa się wspaniale, Pani Karolina angażuje się w każdą, nawet najmniejszą pracę naszej MRM, zawsze służy dobrą radą i ma dla nas czas o każdej porze dnia i nocy – dosłownie!

– Dziękuje bardzo za rozmowę !

Rozmawiał Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.