Rada Gminy ma swoje władze

Skarżysko Kośc.

W czwartek, 22 listopada, odbyła się I sesja Rady Gminy Skarżysko Kościelne. Podczas sesji odbyło się wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym nowo wybranym radnym oraz wójtowi zaświadczeń o wyborze. Wybrano również przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

 
   Sesję otworzył radny – senior Jarosław Bilski, który powitał przybyłych radnych, sołtysów i gości. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym Mirosław Sasal wręczył nowo wybranemu wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze, następnie radni złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono dwie kandydatury Stanisława Czubaka Andrzeja Kwiatkowskiego.  W wyniku tajnego głosowania na  przewodniczącego rady wybrany został Andrzej Kwiatkowski, który uzyska 8 głosów.  Na wiceprzewodniczącego rady zgłoszono również dwie kandydatury, Moniki Koci  Janusza  Sieczki. W pierwszym głosowaniu był obie kandydatury uzyskały po 7 głosów, w drugiej turze głosowania Monika Kocia otrzymała 8 głosów i została wybrana na wiceprzewodniczącą.

– Dziękuje wszystkim, którzy obdarzyli mnie wielkim zaufaniem i obiecuję, że będę starał się tego zaufania nie zawieść – mówił Andrzej Kwiatkowski.Później głos zabrał nowy wójt Jacek Bryzik oraz ustępujący wójt Zdzisław Woźniak. Nowego wójta i nowego przewodniczącego kwiatami powitała w imieniu pracowników Urzędu Gminy sekretarz gminy Monika Mączyńska, kwiaty otrzymał również były już wójt gmin Zdzisław Woźniak. – Jestem tu dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców, sprawowanie funkcji wójta będę prowadził w duchu poszanowania godności ludzkiej, poszanowania odmienności poglądów i uważanego wsłuchiwania się w to co inni mają mi do powiedzenia. Będę pracował dla dobra gminy Skarżysko Kościelne – mówił wójt Jacek Bryzik.

– Przy dobrej współpracy z pracownikami, jednostkami podporządkowanymi, podjęte zostaną takie działania, przy których gmina będzie się rozwijać, a mieszkańcom będzie się żyło lepiej i wygodniej – podkreślał Jacek Bryzik.

Zdzisław Woźniak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za współpracę, podkreślając, że była dobra kadencją, podczas której udało się zrealizować wiele inwestycji.

Wójt Jacek Bryzik w związku z wyborem na ten urząd musiał zrzec się mandatu radnego i konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.