Uczcili pamięć Powstańców

Skarżysko Kośc.

Obchody rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Skarżysku – Kościelnym, gdzie złożono kwiaty na nagrobku Powstańca Styczniowego. W uroczystościach udział wzięli poseł Krystian Jarubas, Andrzej Bętkowski, wicewojewoda świętokrzyski, władze samorządowe gminy Skarżysko Kościelne z przewodniczącą rady Marzeną Piętak i wójtem Zdzisławem Woźniakiem, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytów Parafii św. Trójcy z prezes Agnieszką Derlatką, strażacy, członkowie rad sołeckich Skarżyska Kościelnego i Grzybowej Góry. Druga część uroczystości odbyła się przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim. Modlitwę w intencji bohaterów 1896 roku odmówił ks. Janusz Mroczek. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości, złożono wieńce i zapalono znicze. W obchodach udział wzięli również przedstawiciele powiatu skarżyskiego: Katarzyna Bilska, członek zarządu oraz radni powiatowi Renata Bilska i Paweł Wiatr. Ostatnia część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim. Tu wręczono osobom zaangażowanym w przygotowanie Marszów Szlakiem Powstańców Styczniowych (w tym roku odbył się już dziesiąty marsz) medale okolicznościowe. Całość uświetnił występ zespołu ludowego „Niedźwiadki” z Kierza Niedźwiedziego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.