Nowe zasilanie w wodę

Skarżysko Kośc.

Trwa budowa nowego zasilania w wodę dla miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Do 12 grudnia ma być gotowa koncepcja kanalizacji sanitarnej.

Zaczęło się od awarii

Budowa nowego zasilania zaczęła się od awarii, jaka pojawiła się tego lata. Ze względu na awarię ujęcia w Mirowie zaistniała konieczność dowozu wody beczkowozami. Zadbało o to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Równocześnie trwały także rozmowy gminy Skarżysko Kościelne, MPWiK oraz gminy Mirów w sprawie usunięcia awarii i wznowienia zaopatrzenia. Bez rezultatu. Wtedy też, w porozumieniu ze starostą skarżyskim, wobec panujących upałów i zagrożenia epidemiologicznego, wykorzystując ustawę o zarządzaniu kryzysowym, w szybkim tempie opracowano dokumentację techniczną na budowę tymczasowego zasilania od strony Świerczka, a MPWiK przystąpiło do budowy sieci.

Mimo, iż w międzyczasie gmina Mirów wznowiła dostawy wody do Kierza Niedźwiedziego prace nadal były kontynuowane, aby docelowo, po wykonaniu pełnego projektu technicznego, do zimy, zakończyć budowę nowej sieci wodociągowej. Trzeba podkreślić, iż w nowym planie inwestycyjnym na najbliższe lata MPWiK ma zamiar wybudować awaryjne zasilanie w wodę, które połączy Skarżysko-Kamienną i Skarżysko Kościelne.

Czekają na koncepcję

Przetarg na „Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi” został ogłoszony już w sierpniu. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy sanitarnej wraz z wykonaniem kolektora sanitarnego łączącego Kierz Niedźwiedzi ze Świerczkiem. Konieczne jest uzyskanie pisemnych zgód właścicieli gruntów, przez które przebiega sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z założeniami koncepcji.

Koncepcja ma pokazać optymalne skanalizowanie obszaru projektowania i określić trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej, prognozę ilości ścieków sanitarnych jaka z obszaru projektowania spłynie do oczyszczani Skarżysko-Kamienna. Powinna tak że uwzględnić szacunkową ilość zrzutu ścieków z terenów wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową.

Umowę z firmą Prioton na budowę nowego zasilania w wodę wójt gminy Zdzisław Woźniak podpisał 7 września. Prace będą kosztować 11.685 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.