Przenieśli gniazdo dla bocianów

Okolice

W Kierzu Niedźwiedzim przeprowadzono skomplikowaną operację przeniesienia gniazda bociana z drzewa grożącego wywróceniem, na nowo postawiony słup elektryczny. Wycinkę drzewa i przeniesienie gniazda zgłosił komendant gminny OSP Piotr Janiec, strażacy z Kierza Niedźwiedziego wycięli chore i grożące zawaleniem drzewo.

Wszelkie działania  uzgodniono z członkiem zarządu powiatu Anną Leżańską oraz naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Ryszarda Sowy.

Wcześniej wójt gminy Zdzisław Woźniak zwrócił się z prośbą do PGE Dystrybucja z prośbą o nieodpłatną pomoc w przeniesieniu gniazda bocianiego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Pomoc PGE polegała na transporcie słupa ze Skarżyska- Kamiennej oraz dokonaniu odwiertu i postawieniu słupa wraz z platformą pod gniazdo.

Pomocy udzieliła również firma „Jarbud” Marka Cioka oraz pracownicy Urzędu Gminy: Grzegorz Pypeć, Ksawery Krupa i Karol Kwiatkowski. Wszystkim, którzy pomagali organizacyjnie.technicznie, logistycznie i sprzętowo podziękowania składa wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.