Milionowe inwestycje w gminach

flash Okolice

Gmina Bliżyn, Suchedniów, Łączna, Skarżysko Kościelne – to tu powiat skarżyski planuje poważne inwestycje drogowe. Nowe drogi i chodniki wyczekiwane są przez mieszkańców od dawna. Inwestycje nie ominą także Skarżyska-Kamiennej.

Gmina Bliżyn

Przebudowy drogi mogą spodziewać się mieszkańcy miejscowości Mroczków – Rędocin. Wśród ośmiu inwestycji, które w tym roku będą realizowane przez powiat skarżyski znalazło się zadanie pn. II etap przebudowy drogi powiatowej nr 0441t Mroczków – Rędocin w gminie Bliżyn – granica województwa świętokrzyskiego (Borki). I etap zakończony został w roku ubiegłym.

Modernizacji doczeka się 2 kilometrowy odcinek drogi. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzdłuż drogi powiatowej Bliżyn – Odrowążek w miejscowości Odrowążek, planowana jest budowa chodnika. Zadanie to powiat zrealizuje we współpracy i współfinansowaniu z Gminą Bliżyn.

Gmina Suchedniów i Skarżysko Kościelne

Na terenie tych gmin inwestycje będą realizowane przy współudziale finansowym gmin. I tak w Mostkach, gm. Suchedniów, planowana jest budowa chodnika, w ciągu drogi powiatowej Dobra Dróża.

Chodnik zostanie także wybudowany w Grzybowej Górze, gmina Skarżysko Kościelne, w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej, polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego”.

Obie inwestycje rozpoczną się w II kwartale tego roku.

To nie jedyna planowana inwestycja w gm. Skarżysko Kościelne. Dzięki temu, iż w styczniu powiat skarżyski złożył wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dofinansowanie, przebudowy doczeka się most w Majkowie. W ramach tej inwestycji zostaną wzmocnione przyczółki oraz zostanie dostosowany do przekroju drogowego, przekrój poprzeczny mostu.

Gmina Łączna

W Gminie Łączna powiat skarżyski zrealizuje w tym roku zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Podłazie na działce nr ewid. 465”. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja tej inwestycji. Wstępnie planowany termin jej zakończenia to koniec maja 2017 r.

Dwie ulice w Skarżysku-Kamiennej

W gminie Skarżysko-Kamienna planowane są dwie inwestycje – „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Budowa ul. Ponurego”. Zadania te przygotowane zostały do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Ulica Paryska będzie realizowana ze środków własnych powiatu z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna. Jeśli o ul. Ponurego powiat ubiega się o dofinansowanie w wysokości 2 mln. 800 tys. zł.

U.O.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.