Będzie nowy wiadukt drogowy?

Informacje Skarżysko

Realizacja tego zadania nastąpi wspólnie z Miastem na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Prezydentem Miasta Skarżyska – Kamiennej, które reguluje zakres rzeczowy i finansowy tej inwestycji.

Część środków na realizację zadania skarżyskie samorządy chcą pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

W ramach wspomnianego projektu Powiat Skarżyski miałby być odpowiedzialny za budowę wiaduktu (z uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych i budowy buspasów), a także za przebudowę skrzyżowań przy wiadukcie.

Z.B

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.