Znamy wyniki tegorocznej matury

Gorące tematy Oświata

Okręgowa komisja egzaminacyjna podała wyniki matur 2018 z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich szkół województwa świętokrzyskiego. W powiecie skarżyskim do matury przystąpiło 496 absolwentów szkół średnich. W pierwszym terminie egzamin ten zdało 439 osób, 17 osób nie zdało matury, 40 absolwentów ma szansę na poprawkę w sierpniu.

Znamy wyniki matur w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego. Najlepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie I LO im J.Słowackiego. Zdawalność wynosiła tam 96,8procent. Na 185 przystępujących do egzaminu pozytywny wynik uzyskało 179 osób, 6 absolwentów przystąpi do egzaminu poprawkowego. Ostateczne wyniki będą jednak znane właśnie po sierpniowej poprawce. W powiecie skarżyskim zdawalność matury  wyniosła 88,8 %.

Szkoła Liczba absolwentów tegorocznych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny Zdawalność w %
I LO im.J.Słowackiego 185 179 96,8 %
II LO im.A.Mickiewicza 154 146 94,8 %
Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych 29 27 93.1 %
ZS Suchedniów 6 5 83,3%
Zespół Szkół Technicznych 57 46 80.7 %
Zespół Szkół Ekonomicznych 42 26 61.9 %
Zespół Szkół Samochodowo – Usłgowych 23 10 43,5 %

Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.