Zagórska z dofinansowaniem

Gorące tematy Suchedniów

Przebudowa ul. Zagórskiej wraz z budową chodnika w Suchedniowie otrzymała rządowe wsparcie z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Całkowity koszt realizacji zadania to prawie 2,1 mln zł. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi milion złotych. To kolejna inwestycja powiatu skarżyskiego dotowana z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

– W ramach tego programu wykonaliśmy wcześniej ulice na terenie miasta Skarżyska-Kam.: Wiejską, Szydłowiecką, Paryską oraz Ponurego – mówi wicestarosta Artur Berus.

W tym roku województwo dofinansuje łącznie 71 zadań drogowych w powiatach i gminach świętokrzyskiego, na co przeznaczy blisko 41 mln zł.

– Podpisaliśmy już 47 umów z czego 17 na drogi powiatowe i 30 na drogi gminne. Samorząd Powiatu Skarżyskiego, w ramach tego programu, obok przebudowy ul. Zagórskiej w Suchedniowie realizuje jeszcze jedno zadanie – przebudowę I etapu drogi relacji Skarżysko-Kam. – Mirzec na terenie gminy Skarżysko Kościelne – informował podczas podpisania umowy dotacyjnej wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

– To inwestycja realizowana przez powiat skarżyski przy udziale finansowym województwa świętokrzyskiego, miasta i gminy Suchedniów, Nadleśnictwa Suchedniów oraz firmy MAXOL Sp z o.o. z Suchedniowa – wyliczała Anna Leżańska, członek zarządu powiatu, który przeznaczył na ten cel ze swojego budżetu prawie 445 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku blisko 950 metrów (od wiaduktu do granicy z lasem). Ulica zostanie poszerzona do 5,5 m. Ponadto wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m, a pobocza zostaną utwardzone kruszywem. Inwestycja zakłada również wykonanie zjazdów na posesje wraz z przepustami, wykonanie rowów przydrożnych, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie poziome i pionowe, obsiew trawą oraz budowę 33 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie przebudowy planuje się do końca września br.

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.