W Skarżysku i powiecie sporo stracili. W gminach przechytrzyli ustawodawcę

Gorące tematy Skarżysko

Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zakładało spadek płac naszych decydentów o 20 proc. W przypadku gmin powiatu starachowickiego, płace włodarzy obniżono nieznacznie, bo radni z jednej strony obniżyli im wynagrodzenia zasadnicze, ale podnieśli dodatki i zostało praktycznie bez zmian.

Wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc. – tak zakładało przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przyjęte rozwiązanie nawiązywało do uchwalonej przez Sejm 10 maja br. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa miała być odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych.

W związku ze zmianami zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, od 1 lipca br. zaszła konieczność ponownego ustalenia wynagrodzenia dla wójtów, burmistrza, prezydenta i starosty. Pod koniec czerwca bliźniaczo podobne uchwały podjęły Rady naszych gminy.

Łączna

Nieznacznie na swoich dotychczasowych poborach za pracę, w związku z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów stracił Romuald Kowaliński, wójt gminy Łączna. Jego wynagrodzenie zmniejszyło się o 283 zł, z kwoty 10.369 zł do sumy 10.086 zł brutto miesięcznie.

Skarżysko Kościelne

W związku ze zmianami zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, zmieniono wynagrodzenia dla wójta Zdzisława Woźniaka. Jego dotychczasowe wynagrodzenie na poziomie 10.050 zł brutto zostało obniżone do kwoty 10.048 zł brutto. Co oznacza, że obniżka nastąpiła o 2 zł!

Bliżyn

W przypadku gminy Bliżyn nastąpiła niespodzianka w stosunku do wynagrodzenia ustalonego na początku kadencji (w 2014 roku), bo zamiast obniżki płacy, którą zakładał ustawodawca, poszła podwyżka. Nieznaczna, co prawda, bo o 2 zł, ale jednak! Wynagrodzenie dla Mariusza Walachni, wójta gminy Bliżyn wzrosło z sumy 10.010 zł brutto do 10.012 zł brutto miesięcznie.

Suchedniów

Także Rada Gminy i Miasta Suchedniów pochyliła się nad wynagrodzeniem dla burmistrza Cezarego Błacha. Radni stosunkiem głosów 10 za, 4 przeciw, jeden wstrzymujący się,  utrzymali pensję włodarza Gminy i Miasta Suchedniów na dotychczasowym poziomie czyli  10.010 zł brutto. Jest o 170 zł niższa od maksymalnego dopuszczalnego wynagrodzenia włodarza gminie do 15 tys. mieszkańców (Suchedniów liczy około 10 tys. mieszkańców).

Skarżysko-Kam.

Rada Miasta Skarżyska – na wniosek prezydenta miasta – obniżyła jego wynagrodzenie o około 20 proc. Prezydent Skarżyska-Kam., Konrad Krönig sam wnioskował do Rady Miasta o regulację wynagrodzenia, zgodnie z wytycznymi rządu. Uchwała została przez radnych przyjęta 21 czerwca i zgodnie z uchwałą wynagrodzenie prezydenta miasta od 1 lipca jest niższe o 1620 zł brutto.

– Kwestie finansowe oczywiście są ważne, ale w tym przypadku mają dla mnie drugorzędne znaczenie, ponieważ najważniejsze są sprawy miasta i jego mieszkańców – podkreśla Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kam. – Akceptuję takie rozwiązanie dotyczące mojego wynagrodzenia i nie zamierzałem stosować tu żadnych forteli prawnych – dodaje prezydent, komentując decyzje, jakie zapadły w wielu polskich samorządach o obniżeniu włodarzom pensji zasadniczej a podniesieniu dodatków, przez co wynagrodzenia nie uległy znaczącym zmianom.

Od 1 lipca, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, na wynagrodzenie prezydenta Skarżyska-Kamiennej składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.000 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł, dodatek stażowy w wysokości 9 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Powiat skarżyski

Podobnie, jak prezydent Skarżyska-Kam. najbardziej po kieszeni na ustawowych zmianach dostał starosta skarżyski Jerzy Żmiejwski. Jego wynagrodzenie spadło o 1.680 zł. Od lipca br. pensja starosty wynosi 10.620 zł brutto miesięcznie.

Konrad Krönig do tej pory obecnie
wynagrodzenie zasadnicze 6200 zł 5000 zł
dodatek funkcyjny 2100 zł 2100 zł
dodatek specjalny 3320 zł 2840 zł
dodatek za wysługę lat (tzw. stażowy) 372 zł 450 zł
razem 11.992 zł brutto 10.390 zł
Romuald Kowaliński do tej pory obecnie
wynagrodzenie zasadnicze 5600 zł 4700 zł
dodatek funkcyjny 1500 zł 1900 zł
dodatek specjalny 2485 zł 2640 zł
dodatek za wysługę lat (tzw. stażowy) 784 zł 846 zł
razem 10.369 zł 10.086 zł
Cezary Błach do tej pory obecnie
wynagrodzenie zasadnicze 5200 zł 4.700 zł
dodatek funkcyjny 1700 zł 1790 zł
dodatek specjalny 2070 zł 2580 zł
dodatek za wysługę lat (tzw. stażowy) 1040 zł 940 zł
razem 10.010 zł 10.010 zł
Zdzisław Woźniak do tej pory obecnie
wynagrodzenie zasadnicze 5400 zł 4700 zł
dodatek funkcyjny 1500 zł 1900 zł
dodatek specjalny 2070 zł 2508 zł
dodatek za wysługę lat (tzw. stażowy) 1080 zł 940 zł
razem 10.050 zł 10.048 zł
Mariusz Walachnia do tej pory obecnie
wynagrodzenie zasadnicze 5200 zł 4700 zł
dodatek funkcyjny 1700 zł 1780 zł
dodatek specjalny 2070 zł 2592 zł
dodatek za wysługę lat (tzw. stażowy) 1040 zł 940 zł
razem 10.010 zł 10.012 zł
Jerzy Żmijewski do tej pory obecnie
wynagrodzenie zasadnicze 5850 zł 4.800 zł
dodatek funkcyjny 2100 zł 2100 zł
dodatek specjalny 3180 zł 2760 zł
dodatek za wysługę lat (tzw. stażowy) 1170 zł 960 zł
razem 12.300 zł 10.620 zł

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.