Urszula Sułek przewodniczącą Rady Seniorów

Gorące tematy Suchedniów

Gmina Suchedniów, to jak na razie jedyna gmina w powiecie skarżyskim, która posiada trzy rady. Po Miejskiej Radzie i Młodzieżowej Radzie Miasta powołano Radę Seniorów. W środę, 28 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie  Rady, podczas którego wybrano prezydium. Przewodniczącą rady została Urszula Sułek.

Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej.  Powołanie Rady Seniorów w Suchedniowie jest jednym z efektów ubiegłorocznego projektu „Milowy krok – Rada 60+” realizowanego przez Stowarzyszenie Grupę Inicjatywną POD PRĄD oraz Gminę Suchedniów. W jej skład weszło 21 osób. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Seniorów radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze do rady. Wybrali również prezydium.

W głosowaniu jawnym na funkcję przewodniczącego została wybrana Urszula Sułek, Wiceprzewodniczącą wybrano Martę Staniec. Sekretarzem została  Elżbieta Gros, wszystkie panie pochodzą z Suchedniowa.

– Rady seniorów nie funkcjonują w każdym samorządzie, powstają w różny sposób, prawo definiuje kilka dróg, które prowadzą do tego by rada seniorów powstała w danej jednostce samorządowej. Z reguły jest to inicjatywa samego środowiska seniorów lub organizacji samorządowej czy samorządu gminnego – podkreślał Cezary Błach.

– Jestem przekonany, że Rada, która się ukonstytuowała, jej pierwsza kadencja, będzie bardzo owocna dla wszystkich mieszkańców gminy Suchedniów. My dzisiaj na terenie gminy Suchedniów posiadamy młodzieżową radę miasta, ludzi młodych, którzy chcą uczestniczyć w naszym życiu społecznym i mieć wpływ na to co się dzieje w gminie. Mamy też radę seniorów, łączymy pokolenia, by nasza gmina kwitła coraz bardziej, żebyśmy my wszyscy mieszkańcy uczestniczyli w życiu publicznym – mówił Cezary Błach.

– Rada seniorów, ta rada składająca się z osób niezwykle wartościowych, które mają za sobą lata doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Osób, które są gotowe, aby najpiękniejszą cześć życia jaką jest emerytura, chce poświęcić na rzecz społeczności lokalnej. Za to wszystkim bardzo dziękuje – zaznaczał Burmistrz.

– Chciałaby podziękować wszystkim koleżankom i kolegom radnym, za udzielenie mi takiego poparcia przy kandydowanie na funkcję przewodniczącej rady. Będziemy działać jako seniorzy na rzecz seniorów. Najważniejsze będzie dal nas to, żeby zjednoczyć to środowisko seniorów, żeby zdefiniować jakie mają potrzeby i później realizować wszystko to co sobie zamierzymy. Mam nadzieję, że w tym pomogą nam władze miasta,  radni Rady Miejskiej, organizacje, które działają na terenie miasta i gminy – powiedziałaUrszula Sułek, przewodnicząca Rady Seniorów.

 

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.